Top menu

1915

Har du været udsat for en ulykke på din arbejdsplads? Eller har din læge eller tandlæge mistanke om, at du er blevet syg af dit arbejde?

Sørg for, at skaden eller mistanken bliver anmeldt hurtigst muligt. Også selvom du håber og tror, at skaden går væk. Også selvom du ikke har besluttet at søge om erstatning. Din skade skal anmdeldes, for at den kan blive anerkendt som arbejdsskade.

En arbejdsskade kan være svær at bevise. Især hvis den ikke viser dig med det samme. Hvis du er skadet, skal du hurtigst muligt:

  • Kontakte din arbejdsmiljørepræsentant.
  • Blive undersøgt af en læge.
  • Skrive ned, hvordan du har fået skaden.
  • Sikre dig vidneudsagn om din arbejdsulykken eller dine arbejdsforhold.
  • Skaffe fotos, tegninger og oplysninger om ulykkesstedet eller dit arbejdsmiljø.
  • Sørge for at skaden bliver anmeldt.
  • Kontakte dit lokale kredskontor.

Arbejdstilsynet og politiet skal tilkaldes, hvis du har været ude for en ulovlig arbejdsulykke. Udtal dig ikke om skyld til politiet, for det kan blive brugt imod dig senere. Du har ret til at gennemgå politirapporten med din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller én fra fagforeningen - før du skriver under.

Sager om erstatning kan godt trække ud i meget lang tid, faktisk flere år, men du må ikke give op, og dit lokale kredskontor vil hjælpe dig med alt det praktiske.

Hvis myndighederne ikke vil anerkende skaden, så kan Blik- og Rørarbejderforbundet hjælpe dig og om nødvendigt betale, hvad det koster at føre sagen videre gennem retssystemet. Også hvis du får brug for støtte over for kommunen.

Du bør altid, og allerede fra starten af, få dit lokale kredskontor til at hjælpe dig med din arbejdsskadesag.

Læs mere om arbejdsskader på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.