Top menu

Blik- og Rørarbejderforbundet

Primær navigation

Top menu

1958

OK 2020

- Nye veje for fællesskabet

Blik- og Rørarbejderforbundet organiserer over 10.000 medlemmer, og er blandt de ældste forbund i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Forbundet er stiftet helt tilbage i 1890 og kunne fejre 130 års jubilæum i 2020. 

Forbundets medlemmer udgør langt den største faglærte gruppe i VVS-branchen, som er en del af den danske bygge- og installationsbranche. Forbundet organiserer bl.a. blikkenslagere, rørlæggere, VVS-montører, VVS- og energimontører, ventilationsteknikere, klima- og miljøteknikere, rustfast industriblikkenslagere og skorstensfejere m.v.

Blik- og Rørarbejderforbundet er en medlemsstyret organisation, hvor det er medlemmerne, som vælger de repræsentanter i afdelinger, kredse og forbund til at varetage deres interesser. Det er også medlemmerne, som på generalforsamlinger og forbundets kongres, har mulighed for at påvirke fagets udvikling og forbundets politiske prioriteringer.
 

Kongres: Kongressen er Blik og Rørarbejderforbundets øverste myndighed. Der afholdes ordinære kongresser hvert fjerde år.

Kontingent

Du får meget for pengene - og måske mere end du tror

I Blik- og Rørarbejderforbundet er det faglige kontingent på knap 500 kroner i gennemsnit. Resten går til a-kasse og efterlønsbidrag.

Sådan deles kontingentet i 2023
Det faglige kontingent for et ordinært medlem er i gennemsnit på 500 kroner om måneden. Heraf går i gennemsnit 48 kroner til afdelingen, 189 kroner til kredsen og 263 kroner til forbundet.

Bidraget til A-kassen er i alt på 525 kroner. Heraf er den lovbestemte del på 364 kroner og administrationsbidraget på 157 kroner om måneden. Bidraget til efterlønsordningen er bestemt ved lov, og er på 531 kroner om måneden.

Beløbet til fagforening, a-kasse og efterløn er fradragsberettiget på din selvangivelse.

Kredse og afdelinger

Blik- og Rørarbejderforbundet er opdelt i fire kredse, hvor en række fagligt kompetente kolleger er klar til at hjælpe dig med spørgsmål om løn, ansættelse, fyring, overenskomst og en lang række andre emner.

Kredsene varetager også funktioner for Din Faglige A-kasse (FAK), og du bør altid kontakte din kreds, hvis du bliver fyret eller af andre grunde stopper dit arbejde. 
 

Klageinstans

Hvis du som medlem i Blik- og Rørarbejderforbundet ikke mener, du har fået den korrekte behandling i din kreds, afdeling eller i forbundet, har du mulighed for at indbringe din klage til forbundets ombudsmand.

Blik- og Rørarbejderforbundets klageinstans eller ombudsmandsordning, som den officielt hedder, skal ses som en ekstra sikkerhed for, at medlemmerne får den behandling, som de har krav på.
 

Forbundets ombudsmand er en uvildig dommer, som alene træffer afgørelse i sagen. 

Læs mere om Blik- og Rørarbejderforbundets ombudsmandsordning og mulighederne for at klage her