Søgefelt

Torsdag 12/05 2016

Medlemsundersøgelse: Synlighed efterlyses

Langt hovedparten af medlemmerne i Blik- og Rørarbejderforbundet er tilfredse med deres medlemskab. Medlemmerne ser dog gerne, at fagforeningen er mere synlig på arbejdspladsen.

Prioriterer vi som fagforening opgaverne rigtigt, og matcher de medlemmernes ønsker? 
 
Det spørgsmål var baggrunden for den spørgeskemaundersøgelse, som medlemmerne i Blik- og Rørarbejderforbundet blev bedt om at svare på i februar og marts måned. 
 
Hele 1.658 medlemmer valgte at svare på spørgeskemaet, som er lavet i samarbejde med analysebureauet Moos-Bjerre & Lange. De har nu evalueret medlemmernes svar, og undersøgelsens hovedkonklusioner er opmuntrende læsning.
 
Således angiver hele 94 procent af medlemmerne, at de er meget tilfredse med fagforeningen, mens 95 procent anbefaler den til kollegaerne. 
 
- Den del af undersøgelsen, hvor medlemmerne vurderer os som fagforening, er vi meget tilfredse med. Opbakningen fra medlemmerne er overordentlig positiv, og det er et kæmpe skulderklap til alle i organisationen, siger Henrik W. Petersen, som er forbundets næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Han hæfter sig også ved, at de serviceydelser, som medlemmerne efterspørger og prioriterer højest, også matcher rigtig godt med de tilbud, som fagforeningen tilbyder. Undersøgelsen viser blandt andet, at serviceydelser som rådgivning om løn, pension, konflikter, arbejdsmiljø, efteruddannelse og jobsøgning prioriteres højest hos medlemmerne. Men også andre ydelser som aktiviteter og rabatordninger sætter medlemmerne pris på. 
 
- Det er vigtigt, at vores kerneydelser, og det vi bruger flest ressourcer på, også er det, som medlemmerne efterspørger og sætter mest pris på, siger Henrik W. Petersen.
 
Plads til forbedring
I medlemsundersøgelsen spørges der også ind til kontakten mellem medlemmer og fagforening. Her viser undersøgelsens resultater også flere positive ting, men det er også her, at der er plads til forbedringer. 
 
I undersøgelsen angiver hele 76 procent af de adspurgte det som vigtigt, at fagforeningen er synlig i forbindelse med deres arbejde. Samtidig ønsker 64 procent af medlemmerne, at fagforeningen er mere opsøgende ude på arbejdspladserne. 
 
Men når det omvendt handler om, hvornår medlemmet sidst har mødt fagforeningen i forbindelse med jobbet, er tallene noget anderledes. Således angiver blot 33 procent af de adspurgte, at de er blevet kontaktet på enten arbejdspladsen, mens kun 5 procent har mødt sin fagforening hos grossisten. 
 
- Det er klart et område, som skal prioriteres højere. Undersøgelsen indikerer, at mens vi er gode til at besøge de store byggepladser, så har vi noget sværere ved at trænge igennem hos de ansatte i mange servicevirksomheder, siger Henrik W. Petersen om tallene for det opsøgende arbejde. 
 
Der skal prioriteres rigtigt
Medlemsundersøgelsen fra Moos-Bjerre & Lange indgår i det løbende arbejde med at udvikle og prioritere fagforeningens ressourcer. 
 
I maj måned følges den op med en tillidsrepræsentantundersøgelse. Her spørges forbundets knap 250 lokale tillidsrepræsentanter, hvad de har af ønsker til uddannelse, organisering, kontakt og serviceydelser fra fagforeningen. Begge undersøgelser indgår samlet i den løbende udvikling af Blik- og Rørarbejderforbundet. 
 
- Vi har stor fokus på at udvikle tingene i takt med de ønsker, medlemmerne efterspørger. Vi må for alt i verden ikke bare læne os tilbage, og stille os tilfredse med tingene. Uden udvikling går tingene i stå, og så vil opbakningen også langsomt forsvinde, lyder det fra Blik- og Rørarbejderforbundets næstformand.
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt