Top menu

Nu kan du selv booke samtaler i a-kassen og jobcentret

Dato: 01/04-2016
966

Slut med indkaldelser. Til sommer kan du som ledig selv booke samtaler. Senere på året bliver det obligatorisk. Det giver større frihed, men straffen er hård, hvis du glemmer en booking.

Der er mange regler at huske på, når du er ledig og får dagpenge. For eksempel skal du søge job hver uge, tjekke jobopslag hver uge og møde op til rådighedssamtaler i jobcentret og a-kassen. Men til sommer vil du opleve at have en lidt større fleksibilitet, hvis du er ledig og skal til samtale:
 
- I stedet for automatisk at blive indkaldt, vil du fremover selv skulle booke samtaler i a-kassen og jobcentret. Du får altså mulighed for at booke, så det passer ind i din egen kalender og ikke kun i a-kassens eller jobcentrets, siger Morten Sloth, der er leder i Byggefagenes A-kasse.
 
Ingen booking, ingen dagpenge
Ændringen sker som et led i Beskæftigelsesreformen fra 2014, og Morten Sloth er glad for, at de ledige nu får større indflydelse på, hvor og hvornår rådighedssamtalerne skal finde sted, men han er samtidig bekymret for de konsekvenser, der rammer, hvis du glemmer at booke. 
 
- Får du ikke booket inden en given frist, bliver du afmeldt systemet og dermed dagpenge. Det er ikke rimeligt, at vi skal tage dagpengene fra medlemmet, hvis for eksempel systemet har været ude af drift, eller der har været meget få tider at booke på grund af spidsbelastning. Bookingsystemet, som oprindelig var ment som en service, bliver til et sanktionssystem. Det er forkert, siger Morten Sloth. 
 
Også a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, har været ude og kritisere, at der sker en automatisk afmelding, hvis den ledige af den ene eller anden årsag overser tidsfristen for booking.
 
Indfasning starter til juni
Oprindeligt skulle alle ledige allerede fra 4. april 2016 selv booke samtaler, men på grund af kritik har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering valgt at udskyde det krav til 1. september 2016. Byggefagenes A-kasse åbner dog op for selvbooking allerede fra juni måned, siger Morten Sloth:
 
- Min oplevelse er, at vores medlemmer er gode til at håndtere de mange forandringer, der løbende sker i dagpengesystemet. Og selvom det her med selvbooking letter administrationen, kan vi ikke bare gøre det fra den ene dag til den anden. Derfor starter vi med, at du som ledig selv kan booke samtaler hos os i løbet af sommeren og fra 1. september bliver det så obligatorisk.