Søgefelt

Onsdag 16/03 2016

Danmark kommer til at mangle faglærte

Fremskrivningerne af arbejdsmarkedet viser, at der er stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i Danmark. Helt konkret er der risiko for, at vi kommer til at mangle omkring 70.000 med en faglært uddannelse. Samtidig er der udsigt til et overskud af ufaglært arbejdskraft på 65.000 personer.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har offentliggjort en ny temapublikation, der kortlægger behovet for fremtidens arbejdskraft frem mod 2025.
 
Hovedkonklusionen er, at Danmark kommer til at mangle faglærte hænder. Vi risikerer at mangle mere end 70.000 faglærte på det danske arbejdsmarked i 2025. Samtidig er der udsigt til et overskud af ufaglært arbejdskraft på 65.000 ersoner.
 
- Vi har mistet tusindvis af ufaglærte arbejdspladser de senere år. De job kommer ikke igen. Det her bør være et wakeup-call. Vi skal simpelthen fokusere og investere i uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken, siger AE’s direktør Lars Andersen.
 
Fremskrivningen bygger på det forventede arbejdsudbud og efterspørgslen efter arbejdskraft sammenholdt med de seneste års uddannelsestendenser. Udover faglærte viser fremskrivningerne, at vi kommer til at mangle personer med korte videregående uddannelser og med mellemlange videregående uddannelser. Samtidig betyder de store optag på de lange videregående uddannelser, at der nu tegner sig en situation, hvor udbuddet af personer med en lang videregående uddannelse umiddelbart er større end efterspørgslen.
 
- Vi står over for en situation, hvor problemet ikke bliver at skaffe hænder, men at skaffe de rette, kvalificerede hænder. De ubalancer, vi ser på arbejdsmarkedet, kan få stor betydning for vores samfundsøkonomi. Opkvalificering er en helt central forudsætning for, at vi kan sikre et holdbart opsving, en god konkurrenceevne og dansk velstand fremadrettet. Derfor er regeringens kurs med store besparelser på uddannelsesområdet ren gift det danske arbejdsmarked, afslutter AE’s direktør Lars Andersen.
 
Læs temapublikationen her...
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt