Søgefelt

Fredag 04/03 2016

Arbejdsmiljøloven gælder også for skorstensfejere

PRESSEMEDDELELSE: Sag mellem en skorstensfejermester i Vordingborg og Arbejdstilsynet illustrerer de massive problemer med arbejdsmiljøet, som præger skorstensfejerbranchen.

I forbindelse med to tilsyn i 2014, har Arbejdstilsynet i konstateret, at fejning af skorstene ikke foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning. En svend har fra taget renset en skorsten uden at være sikret korrekt, og derfor er arbejdsgiveren blevet idømt en bøde på 50.000 kroner.
 
Svendens mester mener ikke, at han har begået noget ulovligt, og sagen skal derfor afgøres i retten. 
 
- Sagen illustrerer de problemer med arbejdsmiljøet, som præger skorstensfejerbranchen. Det er en branche med mange alvorlige arbejdsulykker, og derfor er det også nødvendigt, at få gjort noget ved problemerne, siger arbejdsmiljøansvarlig i skorstensfejernes faglige organisation, Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Ikke godkendt branchevejledning
I den aktuelle sag, har den pågældende skorstensfejermester udtalt til medierne, at skorstene fejes efter en Branchevejledning, som Arbejdstilsynet selv har godkendt. 
 
- Arbejdstilsynet har aldrig godkendt den Branchevejledning, som branchen arbejder efter. Det er jo også derfor, at vi og arbejdsgiverne i Skorstensfejerlauget skal have justeret vejledningen, så den kan godkendes, siger Søren Schytte, som heller ikke mener, at skorstensfejermesteren har fulgt de retningslinjer i vejledningen, han selv henviser til. 
 
- Det fremgår ellers ret tydeligt i vejledningen, at faldsikring skal bruges til arbejde i højden, hvis der ikke er sikret mod nedstyrtning på andre måder. Her tænkes på egnede tekniske hjælpemidler som for eksempel rækværk, stillads eller personløfter, forklarer Søren Schytte.
 
Efterlyser indsats 
Antallet af alvorlige ulykker i skorstensfejerbranchen er højt, og alene siden årsskiftet er fire skorstensfejere været impliceret i fald fra tage. Blik- og Rørarbejderforbundet efterlyser en skærpet indsats, og har gentagne gange foreslået tiltag, hvor branchen i fællesskab finder løsninger på problemerne med arbejdsmiljøet på området. 
 
- Desværre virker det ikke til, at arbejdsgiverne vil de her problemer til livs. Og de udmeldinger, som flere skorstensfejermestre er kommet med i forbindelse med sagen i Vordingborg viser jo desværre også, at de ikke prioriterer udvikling af et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø særlig højt, siger Søren Schytte.
 
Han håber, at sagen i Vordingborg kan medvirke til et øget fokus på problemerne med arbejdsmiljøet i skorstensfejerbranchen.
 
- I Blik- og Rørarbejderforbundet kæmper vi for et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø for skorstensfejerne. Og det gælder også uanset udfaldet af sagen i Vordingborg, siger han. 
Sagen mod skorstensfejermesteren i Vordingborg forventes afgjort fredag den 11. marts.
 
For yderligere information kan Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet kontaktes på mobil 51533143.
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt