Top menu

Stop udhuling af dagpenge

Dato: 03/11-2015
886

Et nyt dagpengesystem er på vej. Blot få dage efter at Dagpengekommissionen havde fremlagt sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem, indgik Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne en aftale, som retter op på nogle af de værste skævheder i det nuværende.

Den nye aftale sikrer, at færre i fremtiden mister retten til dagpenge, ligesom det bliver nemmere at forlænge dagpengeperioden ud over de nuværende to år.
 
Der er tale om fine forbedringer, som ligger tæt på det forventede, men også et godt fra det ønskede. I Blik- og Rørarbejderforbundet havde vi nemlig gerne set, at halveringen af dagpengeperioden og de øgede genoptjeningskrav fra 2010 blev rullet tilbage. 
 
Og som det kan læses i det seneste nummer af Fagbladet, tager vi også forbehold for finansieringen af aftalen. Desuden er vi heller ikke er særlig begejstret for reglen om, at dagpengesatsen gøres afhængig af den lediges familiemæssige situation. 
 
Politikerne må ikke glemme, at dagpengesystemet er en vigtig del af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor vi via et godt sikkerhedsnet sikrer både arbejdsgivere og lønmodtagerne tryghed og fleksibilitet.
 
Over de senere år, er trygheden for den almindelige lønmodtager blevet udfordret og forringet stykke for stykke. Det gælder bl.a. længden af dagpenge, reglerne for genoptjening og mulighederne for opkvalificering. Samtidig er dækningsgraden, som er forskellen mellem lønnen og størrelsen på dagpengene, også øget over de senere år. Og i fremtiden bliver forskellen øget endnu mere.
 
Den øgede afstand skyldes beslutningen om, at reguleringen af dagpenge ikke længere følger lønudviklingen samt beslutningen om at øge beskæftigelsesfradraget. En analyse fra A-kassernes Samvirke viser, at gabet mellem dagpengesatsen og lønnen, vil øges over de kommende år. For ledige lønmodtagere vil det betyde, at de i 2023 blot vil få, hvad der svarer til 11 måneders dagpenge i dag.
 
Den udvikling er vi særdeles bekymret for i Blik- og Rørarbejderforbundet. For hvis vi også i fremtiden skal have et dagpengesystem, som både sikrer fleksibilitet og tryghed, og som nyde opbakning blandt lønmodtagerne, er det afgørende, at ydelsen på dagpenge ikke udhules og forringes yderligere.
 
Derfor siger vi i Blik- og Rørarbejderforbundet ”Stop udhuling af dagpenge”.
 
Max Meyer
Forbundsformand