Søgefelt

Mandag 18/08 2014

100 års jubilæum: Fornem hyldest til de høje hatte

I år er det 100 år siden, at Skorstensfejernes stiftede deres eget fagforbund. Det blev fejret med udgivelsen af en særlig jubilæumbog og en velbesøgt reception i forbundshuset.

Skorstensfejere fra hele landet var samlet for at fejre et fornemt jubilæum. Den 16. august var det præcis 100 år siden, at skorstensfejerne i København og Aarhus gik sammen og stiftede deres eget landsdækkende fagforbund. 
 
Skorstensfejerfaget er et stolt fag med mange traditioner, hvilket den høje hat og den flotte arbejdsbeklædning vidner om. Og helt efter traditionerne blev der fortalt anekdoter fra faget og forbundets historie
 
-I dag er det primært faget fremtid, uddannelsen og udviklingen af nye arbejdsopgaver for skorstensfejerne, som er vores fornemmeste opgave som fagforening. Der bruges naturligvis stadig tid på traditionelle faglige sager, som hører et arbejdsmarked til. Og det skyldes jo, at de helt store emner som fx kravet om 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 tiders hvile, jo er vundet for længst, lød det i talen fra landsformand Rolf Møller Hansen. 
 
Populær jubilæumsbog
Det var i forbindelse med en renovering af det tidligere Skorstensfejernes Fagforbunds røde fane fra 1939, at idéen om en markering af forbundets stiftelse i 1914 blev født. Og det var også i den forbindelse, at tankerne om en særlig jubilæumsbog kom på tale i skorstensfejerkredsens landsbrancheudvalg. 
 
Arbejdet med at realisere bogprojektet startede i forsommeren 2013, og det er lykkedes gennem bidrag fra afdelinger, det faglige udvalg, uddannelsesfonden og sågar også mestrenes amtsklubber.
 
- En stor tak til alle, som har været behjælpelige med at få projektet til at lykkedes. Det har krævet mange timers arbejde med at indsamle billeder, læse korrektur, planlægge og tilrettelægge, men det har været en fornøjelse at være en del af en så spændende proces, sagde Johannes Rennebjerg i sin tale til de mange fremmødte skorstensfejere, mestre og øvrige samarbejdspartnere.
 
Jubilæumsskriftet ”Sort arbejde i 100 år” er skrevet af historikeren Henrik J. Møller, og beskriver ikke bare fagforbundets historie de seneste 100 år. Den beskriver også fagets tilblivelse og udvikling helt tilbage fra 1400-tallet. Den er blot trykt i 1200 eksemplarer, og alle landets skorstensfejersvende og lærlinge vil modtage et eksemplar af bogen. 
 
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt