Søgefelt

Torsdag 07/08 2014

Nye grundforløbselever skal selv sørge for sikkerhedsko

Over 10.000 unge går efter sommerferien i gang med en teknisk erhvervsuddannelse. De, der skal arbejde på værksted, må selv sørge for sikkerhedssko

Efter sommerferien sætter flere end 10.000 unge foden indenfor på en af landets tekniske skoler for at gå i gang med en teknisk erhvervsuddannelse. De fleste kommer direkte fra folkeskolen eller gymnasiet og har kun ganske lidt eller slet ingen erfaring med at arbejde på et værksted, og hvordan de undgår at komme til skade.
 
På en række af de tekniske erhvervsuddannelser er der krav om, at eleverne bruger sikkerhedsfodtøj, som de selv skal anskaffe for første skoledag. Roskilde Tekniske Skole har i gennemsnit 3.500 elever pr. dag og er dermed en af landets største skoler inden for teknisk erhvervsuddannelse. Efter sommerferien begynder mere end 1.000 nye elever på en af skolens uddannelser.
 
- Værksteder er farlige arbejdspladser, og vi gør på forhånd en del ud af at informere eleverne om, hvordan de passer på sig selv og deres kammerater. Grundlæggende er det deres eget ansvar at sørge for sikkerhedssko. Det er et krav, at de bruger sikkerhedssko, når de er på værkstederne. Ellers sender vi dem hjem. Eleverne på vores grønne uddannelser skal foruden sikkerhedsfodtøj også benytte skærebukser, hvis de arbejder med motorsav, oplyser direktør Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole. 
 
Nye elever i Roskilde inviteres enten til en personlig samtale eller får tilsendt materiale, hvor skolen blandt andet forklarer, hvad den kræver af sikkerhedsudstyr.
 
- Det kan godt blive halvdyrt, hvis du både skal købe sko, men det er et must på vores værkstedsfag, siger Jesper Østrup. De nye elever er typisk 15-16 år og har aldrig været på et værksted. Derfor er vi nødt til at være oppe på dupperne fra start af. Det dur altså ikke, at du stiler op i et par kanvassko eller et par badesandaler.
 
Unge er særligt udsatte
Ifølge Arbejdstilsynet har antallet af anmeldte arbejdsulykker på erhvervsskoler svinget mellem 219 og 310 i de seneste seks år. Tallene omfatter både lærere og elever. For elevers vedkommende skal en ulykke kun anmeldes, hvis den sker i forbindelse med brug af tekniske hjælpemidler, for eksempel værktøj og maskiner. Falder en elev ned af en trappe, bliver det altså ikke registreret som en arbejdsulykke. Af de arbejdsulykker, der blev anmeldt fra erhvervsskolerne i 2012, angik 165 ansatte på skolerne, mens 105 var unge under uddannelse.
 
Generelt er unge mere udsatte for arbejdsulykker. Især gruppen 18-24 år er i risikogruppen. Her har mændene 40 % større risiko for at komme ud for en arbejdsulykke og kvinderne hele 80 % i forhold til gennemsnittet, viser en undersøgelse udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt