Søgefelt

Onsdag 04/06 2014

Overenskomstbrud for 9,5 millioner kroner

Sidste år hentede Blik- og Rørarbejderforbundet et stort millionbeløb hjem til forbundets medlemmer i sager, hvor overenskomsterne ikke var blevet overholdt.

Det er ikke alle arbejdsgivere, som er lige gode til at overholde overenskomsten. Det viser opgørelsen over sager, som Blik- og Rørarbejderforbundet har ført i det fagretlige system i 2013.

Således hentede forbundet og de fire kredse 9,5 millioner kroner hjem til medlemmerne i sager, hvor de ellers var blevet snydt for deres overenskomstmæssige rettigheder.

Derudover har Blik- og Rørarbejderforbundet hentet millioner af kroner hjem til medlemmerne i erstatninger efter arbejdsskader og manglende løn ved for eksempel konkurser hos Lønmodtagernes Garantifond, som endda ikke er med i opgørelsen.

- Det overrasker os, at så mange arbejdsgivere ikke er bedre til at følge overenskomsten. I mange tilfælde oplever vi, at arbejdsgivere forsøger at omgå overenskomsten, hvis de kan slippe af sted med det. Og derfor bruger vi mange ressourcer på at forsvare overenskomsten og sikre medlemmernes deres rettigheder, siger Stig Søllested, der er faglig sekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Går den, så går den
De mange overtrædelser af overenskomsten handler typisk om manglende løn, SH-betaling, feriepenge, pension, zonepenge, smudstillæg, uberettiget opsigelse, forkert sygeløn og manglende fratrædelsesgodtgørelse. Derudover er der også sager om kritik af kopisedler ved akkordarbejde samt sager om omgåelse af overenskomstens bestemmelser og social dumping.

Nogle sager kan klares lokalt. Det skyldes i nogle tilfælde, at arbejdsgiveren har glemt at regulere taksterne i sit regnskabssystem, og de ansatte derfor typisk har fået for lidt i løn, feriepenge, pension m.v.

Sådan er det langt fra altid. I hovedparten af sagerne er arbejdsgiverne nemlig ikke enige i påstanden om, at de ansatte er blevet snydt, og derfor må sagen gå sin videre gang idet fagretlige system. Ved brud på overenskomsten behandles sagen på et fællesmøde, hvor forbundet og arbejdsgivernes organisation er repræsenteret.

- Mange af sagerne handler jo om overtrædelser, hvor ingen kan være i tvivl om, hvad der står i overenskomsten. Men vi kan desværre se en holdning hos nogle arbejdsgivere, hvor de skal lige prøve, om de kan spare nogle penge. Og det er faktisk lidt bekymrende, siger Stig Søllested.

I 2013 havde Blik- og Rørarbejderforbundet knap 50 sager til behandling på et Fællesmøde.

– Det er vigtigt at køre de her sager. Dels for at forsvare og opretholde vores overenskomster, men også fordi sagerne kan virke præventive over for de arbejdsgivere, som bevidst forsøger at omgå overenskomsten, forklarer Stig Søllested.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt