Søgefelt

Mandag 19/05 2014

Sikker opsætning og nedtagning af rullestilladser

Fra januar 2014 har det været lov, at der skal være fuld sikring mod nedstyrtning ved både opsætning og nedtagning af stilladser. Reglerne gælder også for opsætning og nedtagning af rullestilladser. Se her, hvordan man gør.

BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktaark, der viser, hvordan man kan opstille og nedtage rullestilladser – samtidig med, at man er sikret mod nedstyrtning. Desuden giver faktaarket gode råd og anvisninger på, hvordan rullestilladser i øvrigt kan anvendes forsvarligt. 
 
Se det også på film
Dansk Byggeri har tidligere produceret en film, som viste opsætning og nedtagning af både et bredt og et smalt rullestillads. Filmen har siden været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet og indgår i faktaarket fra BAR Bygge & Anlæg.
Filmen kan bruges som supplement til faktaarket. 
 
Faktaark om opstilling, nedtagning og brug af bredt rullestillads...
 
Se film om opsætning og nedtagning af rullestilladser...
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt