Søgefelt

Torsdag 08/05 2014

Blandet modtagelse til regeringens vækstplan

Pressemeddelelse fra Bygge- Anlægs- og Trækartellet om regeringens vækstplan ”Danmark helt ud af krisen”.

Regeringen har præsenteret et forslag til en ny vækstpakke. Fokus er på at øge virksomhedernes konkurrenceevne f.eks. gennem lempelse af energiafgiften PSO og øge mulighederne for finansiering til vækstvirksomheder.

En række initiativer retter sig mod bygge- og anlægsområdet, hvoraf flere ligger i direkte forlængelse af Produktivitetskommissionens anbefalinger. Det drejer sig bl.a. om lempelse af brandkravene, professionalisering af byggesagsbehandlingen, internationalisering af stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning på el-området samt justering af krav i lokalplaner.

Disse tiltag vil ikke have nogen større direkte effekt på aktiviteten i byggeriet, og BAT-kartellet vurderer, at den største effekt på beskæftigelsen på bygge- og anlægsområdet vil være indirekte og afledt af en forventet øget beskæftigelse i industrien.

BAT-kartellet støtter planen i forhold til indsatsen for at skaffe praktikpladser og øge efteruddannelsesindsatsen overfor den eksisterende arbejdsstyrke. Særligt bifalder BAT regeringens intentioner om at løfte ufaglærte til faglærte og at give faglærte bedre muligheder for at få en videregående uddannelse.

BoligJobordningen er ikke nævnt i vækstplanen og tænkes ikke videreført i 2015. I BAT beklager vi dette, da ordningen modvirker sort arbejde og har virket som en håndsrækning til de små og mellemstore virksomheder i en trængt byggebranche – virksomheder, som ikke forventes at få del i de store infrastrukturinvesteringer, der skal foretages i Danmark i de kommende år. Vi havde gerne set et forslag til en moderniseret BoligJobordning med et grønt sigte, hvor boligejere kan få fradrag for renoveringer, der medfører energibesparelser.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt