Søgefelt

Tirsdag 25/03 2014

OK 2014: Husk at stemme om din overenskomst

Overenskomstforhandlingerne er afsluttet, og nu skal du tage stilling til resultatet.

Landets VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere har fået nye overenskomster. Og mens skorstensfejerne har forhandlet et fornuftigt forlig på plads, er situationen noget anderledes på VVS-området. 
 
I lighed med overenskomstforhandlingerne i 2012 lykkedes det aldrig at nå til enighed med arbejdsgiverne i Tekniq om noget som helst, og derfor er VVS-overenskomsten blandt de få områder, hvor der ikke blev opnået enighed. VVS-området er i stedet samlet op i den mæglingsskitse, som forligsmand Asbjørn Jensen har strikket sammen. 
 
Det har givet et overenskomstresultat for VVS-området, hvor prislisterne ikke bliver reguleret. Omvendt lykkedes det for Blik- og Rørarbejderforbundet at forsvare og fastholde overenskomstens værn mod løndumping.
 
Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse har vurderet resultaterne af de overenskomster, som medlemmerne skal tage stilling til. Der er en enig hovedbestyrelse, som samlet anbefaler et ”ja” til overenskomsten for skorstensfejere. Og det er også en enig hovedbestyrelse, som anbefaler medlemmerne et klart ”nej” til mæglingsskitsen på VVS-området. 

Husk at stemme

Hvis du arbejder inden for VVS- eller skorstensfejerområdet har du allerede modtaget en stemmeseddel og en frankeret svarkuvert med posten.

Følg hovedbestyrelsens anbefaling, sæt dit kryds og send stemmesedlen så den senest er forbundet i hænde onsdag den 9. april.

Når afstemningen er afsluttet, går der omkring 48 timer, før resultatet bliver offentliggjort.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt