Søgefelt

Mandag 02/12 2013

Ny inspiration til tunge løft

Tunge løft og årlige drøftelser af arbejdsmiljøet var blandt emnerne på Blik- og Rørarbejderforbundets landsdækkende kurser i arbejdsmiljø.

Tunge løft er årsag til mange skader i VVS-branchen. Derfor er tunge løft blandt de emner, der blev drøftet indgående på Blik- og Rørarbejderforbundets landsdækkende række af supplerende kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.
 
- Jeg har fået masser af ny viden og inspiration, som jeg kan dele med kollegerne. Og jo mere viden man får på de her kurser, jo bedre bliver man til at løse udfordringerne i dagligdagen, siger Michael Jespersgaard, der er arbejdsmiljørepræsentant for 15-16 kolleger hos Nordjysk VVS i Hjørring.
 
Fra sin dagligdag kender han godt til udfordringerne med at undgå tunge løft, som de i firmaet har haft fokus på. 
 
- Vi har i forvejen de her løftevogne, men det er ikke altid, at vi er flittige nok til at bruge dem. Derfor er jeg glad for at vi fik dem demonstreret brugen i dem her på kurset, siger han.
 
Løftevogne vinder frem
Den lidt tilfældige brug af løftevogne er også noget, som Brian Ohlsen kender til i det firma han er ansat i. Her havde man tidligere indkøbt en løftevogn, men den stod i lang tid bare og samlede støv i et hjørne. 
 
Det blev der til gengæld vendt op og ned på, da Brian Ohlsen en dag var nødsaget til at bruge den. Han skulle nemlig skifte en 160 liters el-vandvarmer i et rum, hvor det var umuligt at håndtere det tunge løft uden hjælpemidler. 
 
- Der havde jeg rigtig meget gavn af den, og det har helt sikkert givet ny inspiration til at bruge den noget mere. Siden har vi lettere kunnet se fordelene ved at bruge den, forklarer Brian Ohlsen, der er tillidsrepræsentant for 22 kolleger hos Agesen VVS i Fjerritslev.
 
Årlig drøftelse af arbejdsmiljøet
Ved den seneste ændring af arbejdsmiljøloven, blev det obligatorisk for alle virksomheder at afholde mindst en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet mellem virksomhedens ledelse og ansatte. 
 
Erfaringerne fra den netop afholdte kursusrække rundt i landet, viser med stor tydelighed, at det langt fra er alle virksomheder, der har været lige flittige til at få sat de nye lovkrav i system.
 
- Vi har endnu ikke fået afholdt den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet i vores firma. Til gengæld har virksomheden tilknyttet et eksternt konsulentfirma, som er tovholder på virksomhedens samlede arbejdsmiljøindsats. Det gør, at der er en god dialog og at der bliver fulgt op på tingene. Det fungerer godt hos os, siger Brian Ohlsen.
 
Og mens de endnu mangler at få taget hul på den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet hos Agesen VVS, har kollegerne hos Nordjysk VVS gode erfaringer med de nye krav.
- Det giver en rigtig god anledning til at få vendt tingene, og det har vi haft glæde af hos os. Det har blandt andet resulteret i, at vi har fået øjenskyller i alle servicebiler. Og der er også kommet bedre styr på den løbende kontrol af stiger, siger Michael Jespersgaard.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt