Søgefelt

Tirsdag 27/08 2013

Mere end et imageløft

Erhvervsuddannelserne er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Det ser ud til at politikerne omsider har forstået, at årtiers nedprioritering af de faglige uddannelser har slået fejl.

Erhvervsskolerne har gennem årene fået et dårligt ry, og de faglige uddannelser har derfor svært ved at tiltrække dygtige unge mennesker. Det skal der gøres noget ved, og bedre sent end aldrig.

Blandt andet er det forslået at erhvervsuddannelsernes image vil styrkes, hvis der indføres adgangskrav for at starte på uddannelsen.  Dermed vil unge uden en bestået afgangsprøve fra folkeskolen være forhindret i at starte på en erhvervsuddannelse.  Det er et udmærket forslag, men desværre løser det langt fra alle problemer.

Der er nemlig ingen som helst garanti for, at flere dygtige unge vil vælge en uddannelse som VVS’er eller skorstensfejer, hvis bare adgangskravene bliver skrappere. Det er slet ikke nok.

I Blik- og Rørarbejderforbundet mener vi, at indholdet i uddannelserne skal styrkes. I konkurrence med udenlandsk arbejdskraft skal vi også i fremtiden være dygtigere, så det er naturligt at det er uddannet arbejdskraft, som udfører opgaverne.

Dernæst handler det også om, at erhvervsuddannelserne i højere grad end tidligere giver adgang til en bredere vifte af videreuddannelsesmuligheder. Det er nødvendigt, at unge allerede i løbet af uddannelsen får mulighed for at tilegne sig de rette kompetencer, som giver adgang til andet end fx en installatøruddannelse. Hvis de alligevel skal bruge halve og hele år på adgangskurser for at skifte til mere boglige uddannelser, kunne de jo lige så godt vælge at gå i gymnasiet.

Men det er ikke kun indholdet af vores uddannelser, som skal styrkes. Både VVS- og skorstensfejerbranchen trænger til et løft, som gør brancherne mere attraktive, hvis man også i fremtiden vil tiltrække dygtige medarbejdere.

Når dygtige unge skal vælge deres fremtidige levevej, spiller også løn, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og karrieremuligheder en rolle. Og lige netop på de parametre er de to brancher måske ikke specielt tiltrækkende i sammenligning med de mange muligheder, som unge mennesker har i dag.

Her har vi en udfordring sammen med arbejdsgiverne, og i Blik- og Rørarbejderforbundet er vi klar med forslag til, hvordan både uddannelserne og brancherne kan styrkes til at klare fremtidens udfordringer.

Max Meyer
Forbundsformand

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt