Søgefelt

Onsdag 26/06 2013

Information til skorstensfejerne: Få styr på dine feriepenge og feriefridage

Overgangen til Feriekonto har givet anledning til nogle justeringer af skorstensfejernes opsparing af feriefridage. Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget er derfor enige om nedenstående retningslinjer.

I overenskomsten er det aftalt, at arbejdsgiverne indbetaler 15 procent til afholdelse af ferie og feriefridage. Efter overgangen til Feriekonto har det desværre vist sig, at de optjente feriefridage ikke fremgår af den årlige oversigt. 
 
Organisationerne har derfor lavet en ny aftale om opsparing af feriepenge og feriefridage, som gælder fra 1. januar 2014. Fra den dato skal arbejdsgiveren indbetale 12,5 procent til Feriekonto, mens de resterende 2,5 procent i ferietillæg bliver stående på en konto hos arbejdsgiveren og udbetales i forbindelse med afholdelse af feriefridage. De opsparede feriefridage og akkumulerede beløb skal fremgå separat på lønsedlen, og vil første gang komme til udbetaling fra den ferieperiode, som gælder fra den 1. maj 2015.
 
Opsparede beløb på feriefridagskontoen, som ikke er udbetalt, kan hæves ved ferieårets udløb. 
 
I tilfælde af fratrædelse skal opsparede beløb på feriefridagskontoen udbetales til svenden , således at han hos den nye mester kun har krav på fravær til ikke afholdte feriefridage, ikke på betaling.
 
Overgangsordning
For de feriepenge, som allerede er indbetalt, og som gælder for ferieårene 2013-2014 og 2014-2015, er der lavet aftale om en overgangsordning. I de to ferieperioder vil den samlede optjening på 15 procent fra Feriekonto blive udbetalt i forbindelse med afholdelse af de lovpligtige fem ugers ferie. 
 
Dermed vil den enkelte skorstensfejersvend allerede have fået udbetalt optjeningen til afholdelse af de fem feriefridage, som er forhandlet hjem i overenskomsten. Derfor har organisationerne aftalt, at svenden i disse tilfælde kan anmode arbejdsgiveren om et lån. 
 
Lånet pr. feriefridag er 0,5 procent af indtjeningen i det forudgående kalenderår, som er henholdsvis 2012 og 2013. Det forfalder til betaling ved førstkommende lønudbetaling efter afholdelse af hovedferie i henhold til ferieåret 2013-2014 og 2014-2015. 
 
Lånet kan ligeledes optages af de skorstensfejersvende, som ikke tager fri i forbindelse med afholdelse af feriefridage, og som hellere ønsker de optjente midler til feriefridage udbetalt. Ved indgåelse om aftale om lån mellem arbejdsgiveren og ansatte skal låneaftalen indgås skriftligt.
 
I tilfælde af jobskifte eller fratrædelse har arbejdsgiveren mulighed for at modregne lånet i ansættelsesforholdets sidste lønudbetaling.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt