Søgefelt

Torsdag 20/06 2013

Autorisationsregler under pres

Blik- og Rørarbejderforbundet er modstander af regeringens forslag om ændrede autorisationsregler. Forbundet frygter, at det vil gå ud over sikkerheden og forbrugernes tryghed.

En enig installationsbranche står sammen og kæmper for forbrugernes og de beskæftigedes sikkerhed. Blik- og Rørarbejderforbundet og branchens øvrige organisationer frygter, at regeringen med nyt lovforslag indfører de såkaldte delautorisationer.

Hvis lovforslaget bliver en realitet, vil det blandt andet give mulighed for, at andre en traditionelle VVS-virksomheder kan få tilladelse til at udføre VVS-arbejde på udvalgte dele af autorisationsområdet. Det kan for eksempel gælde ved etablering af installationer i køkken og bad, så en uddannet multihåndværker kan klare alle dele af opgaven.

- Umiddelbart lyder det måske uskyldigt, at for eksempel et køkkenfirma får muligheden for at lave både VVS- og elinstallationer, når de sælger køkkener og bad. Men den type arbejde med gas eller vand kræver faglært arbejdskraft, og det vil medføre større risiko for ulykker og svækkelse af forbrugernes sikkerhed, siger forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Han frygter desuden, at opgaver som fremover kun vil kræve et minimum af uddannelse, vil betyde øget brug af udenlandsk arbejdskraft på bekostning af den etablerede installationsbranche.

- Det vil åbne en ladeport for udenlandsk arbejdskraft, hvis det efter blot få ugers kursus bliver muligt at udføre installationsopgaver, som tidligere krævede en fireårig erhvervsuddannelse, siger Max Meyer.

Ønsker konkurrence

Baggrunden for regeringens ønsker om at ændre reglerne på autorisationsområdet skal findes i den konkurrencepakke, som regeringen fremlagde sidste år. Her var der opridset 25 forskellige initiativer til at styrke konkurrencen i Danmark. Målet er flere spillere på markedet i håb om mere konkurrence og lavere priser.

- Det er et dårligt argument. Timeprisen i installationsbranchen sammenlignet med andre faggrupper er i forvejen lav, så den køber vi ikke. Problemet med regeringens forslag er, at der nu vil blive konkurrence mellem dem, der har en fireårig uddannelse og en autorisation oven på, og så nogen med et kort kursus og som ikke vil have den fornødne tekniske og sikkerhedsmæssige indsigt i helheden, siger Max Meyer om forslaget, som også kan have en negativ effekt for VVS-uddannelsen.

- Hvis man spreder autorisationerne ud i småbidder, vil det medføre en devaluering af VVS-uddannelsen. Og så vil det for alvor blive svært at tiltrække kvalificerede unge, som vil bruge deres fremtid i faget.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (F) har over for de faglige organisationer bebudet, at et lovforslag på området vil blive fremlagt inden sommerferien.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt