Søgefelt

Fredag 07/06 2013

19.200 har mistet dagpengene

I maj måned mistede 2.865 ledige dagpengeretten. AK-Samvirke vurderer, at over 23.000 ledige vil miste dagpengene i første halvår af 2013.

I maj 2013 mistede 2.865 ledige deres dagpenge. Det viser en ny opgørelse fra a-kasserne og AK-Samvirke. Dermed er det samlede antal ledige, der siden nytår har mistet dagpengene, nu oppe på 19.200.
 
Maj dagpengemåned sluttede den 19. maj. Med seks uger tilbage af første halvår, er der derfor udsigt til, at antallet kommer til at overgå de 23.000 ledige, som regeringen skønner, der højest vil miste dagpengene i de første seks måneder af 2013.
 
De fleste reddes
Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om uddannelsesydelse i 2013 og arbejdsmarkedsydelse i 2014, redder de fleste ledige, der det næste års tid ellers ville være helt uden indkomst, når de mister dagpengeretten.
 
Men omkring 500 af de ledige, der hver måned mister dagpengene vil ikke være omfattet af forlængelserne, da de har opbrugt fire års dagpenge og dermed ramt loftet for ydelser og forlængelser.
 
Ingen permanent løsning
Den mildere indfasning af dagpengereformen, støttet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, er ingen permanent løsning på de problemer, dagpengereformen har skabt.
 
Det skyldes, at forlængelsesmuligheden afkortes med et kvartal hver halve år. Det betyder, at vi i 2016 er tilbage ved den toårige dagpengeperiode med et helt års genoptjeningskrav.
 
- I takt med at den midlertidige ordning udfases, slår dagpengereformen igen  igennem med fuld kraft. Så med mindre der sker en mirakuløs, positiv udvikling i beskæftigelsen, vil vi igen begynde at se tusindvis af ledige, som kommer til at stå uden forsørgelsesgrundlag, fordi dagpengereformen er så voldsom, siger AK-Samvirkes direktør Verner Sand Kirk.
 
Kompensationsgraden falder yderligere
Hvis man ser på kompensationsgraden fordelt på forskellige faggrupper, ses det, at hvor en SOSU-assistent fik 70 procent af sin løn, da hun var på dagpenge, vil hun få godt 40 procent af sin løn på den nye arbejdsmarkedsydelse. Hvis hun er forsørger er arbejdsmarkedsydelsen ca. 55 procent af hendes tidligere løn.
 
For en ledig uden børn, som har en lang videregående uddannelse – f.eks. som økonom eller jurist – er kompensationsgraden nede på omkring 25 procent.
 
3F’ere hårdest ramt
Danske Sundhedsorganisationers A-kasse(DSA), er den a-kasse, hvor færrest medlemmer i 2013 har mistet dagpengene. Her har 60 ledige medlemmer mistet dagpengene siden januar.
 
I 3F’s a-kasse har 5.418 medlemmer mistet dagpengene i 2013, og 3F’s a-kasse er dermed den a-kasse, hvor flest medlemmer nu står uden dagpenge.
 
Dagpengeuger er forskellige
Opgørelsen af hvor mange, der har mistet dagpengene foretages på de såkaldte dagpengemåneder. Af administrative årsager er en dagpengemåned fire eller fem uger og dermed forskellig fra en kalendermåned.
 
Maj dagpengemåned er på 4 uger, mens april er 5 uger. Når der korrigeres for dette, er der på ugebasis faktisk faldet lidt flere ud af dagpengeretten i maj end i april.
 
Meddelelse fra AK-samvirke. Omtalt i Jyllands-Posten, 7. juni 2013
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt