Søgefelt

Fredag 24/05 2013

Lovløsheden hærger på danske byggepladser

Ulovlige firmaer, brud på skatteregler, underbetaling og brist i sikkerheden. Omfattende kontrolaktion afslører store problemer med udenlandsk arbejdskraft på byggepladser.

RAZZIA: En tredjedel af udenlandske bygningsarbejdere på danske byggepladser er underbetalte, arbejder i et farligt arbejdsmiljø og under myndighedernes radar. Det er den dystre konklusion på en omfattende aktion, som fagforeningerne i byggefagene gennemførte over hele landet torsdag den 23. maj.

1500 byggepladser fik besøg under aktionen. 625 var bemandet med udenlandske firmaer med i alt 1446 udenlandske ansatte. Og selv om mange udenlandske arbejdstagere enten ikke vil eller kan svare på simple spørgsmål om løn, overenskomst og arbejdsvilkår, så erkendte ansatte fra en tredjedel af virksomhederne erkendte, at de tjener under 115 kroner i timen. Det er den absolutte minimalløn.

- Vi er ret gode til at indgå overenskomster med udenlandske virksomheder, men aktionen viser, de ikke bliver overholdt alle steder, siger Peter Hougård Nielsen, formand for BAT-kartellet.

Farligt arbejde
Aktionen afslørende ikke kun lave lønninger. Sikkerheden halter også. Således vurderede byggepatruljerne, at arbejdsmiljøet var dårligt eller ligefrem alarmerende på en tredjedel af byggepladserne.

Samtidig viste det sig, at mange firmaer at holde sig under myndighedernes radar og undlade registrering. Og det selv om de ifølge loven skal registrere sig i det såkaldte RUT-register, når de arbejder i Danmark. Ellers kan det give en bøde.

Peter Hougård Nielsen opfordrer hovedentreprenørerne til at holde styr på og tage ansvar for de underentreprenører, der bliver hentet ind.

- Hovedentreprenøren må stå til ansvar for svigt på byggepladserne, siger han.

Nye regler svigter
Også SKAT's nye regler om skilte på byggepladser bliver der set stort på. Skiltene manglende på 60 procent af byggepladserne.

- Dagens aktion viser, at der er et stort område uden registrering i RUT og skiltning på byggepladser. Disse useriøse virksomheder hører ikke hjemme i byggeriet. Den kalder på en øget kontrol fra myndighedernes side, siger Peter Hougård Nielsen, om dagen, hvor byggepatruljerne i flere tilfælde opdagede at gå forgæves.

- Selvom aktionsdagen ikke var offentliggjort, så oplevede tillidsfolkene op ad dagen en række byggepladser, der var forladt i huj og hast! Det vidner om, at jungletrommerne fungerer blandt platuglerne, når en sådan besøgskampagne går i gang.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt