Søgefelt

Tirsdag 21/05 2013

Regeringen og Enhedslisten laver aftale om dagpenge

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om en ekstra indsats for de mennesker, der står over for at opbruge retten til dagpenge i 2013 og de kommende år.

Med aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse er regeringen og Enhedslisten enige om, at det er nødvendigt at videreføre uddannelsesordningen i 2013 og at indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, så også de mennesker, der i de kommende år opbruger retten til dagpenge, er sikret et forsørgelsesgrundlag i form af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Samtidig er aftaleparterne enige om, at alle på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse skal have aktiv indsats. Ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse får fx ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud senest efter en måned på den nye ydelse, og ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får ret til otte ugers uddannelse.
 
Der er også opnået enighed om at oprette en pulje på 72 millioner kroner i 2015 og 275 millioner kroner i 2016 til at styrke indsatsen inden for grøn omstilling og grønne job. Puljen skal også bruges til at give ufaglærte et uddannelsesløft og til at styrke indsatsen for udsatte børn og familier.
 
Hovedelementer i aftalen:
Den særlige uddannelsesordning bliver forlænget.
Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014.
Læs aftaleteksten på Finansministeriets hjemmeside...

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt