Søgefelt

Onsdag 08/05 2013

Statsansatte snydt for pension

Blik- og Rørarbejderforbundet vinder principiel sejr, som sikrer ansatte i staten pension af deres varige tillæg.

Siden 2003 har en række statsansatte ikke fået indbetalt pension af deres varige tillæg. Den skal de nu have efterbetalt, siger en principiel afgørelse i Faglig Voldgift, som Blik- og Rørarbejderforbundet har ført på vegne af de overenskomstansatte håndværkere på Risø. 

Overenskomstansatte håndværkere og andre personalegrupper i staten med særlige tillæg kan se frem til en ekstra indbetaling på deres pensionsopsparing. Siden indførelsen af ”Ny Løn” i 2003 er de nemlig blevet snydt for pension af deres varige tillæg, og dem skal de nu have med tilbagevirkende kraft fra oktober 2005. 
 
Det viser en principiel kendelse i Faglig Voldgift, som Blik- og Rørarbejderforbundet har ført mod Moderniseringsstyrelsen på vegne af de overenskomstansatte håndværkere på Risø.
 
- Afgørelsen er krystalklar. Dommeren har givet os medhold i, at de statsansatte håndværkere på Risø ikke har fået det de har krav på. Det får de nu med tilbagevirkende kraft, siger forbundssekretær Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Danner præcedens
Sagen omhandler de håndværkere på Risø, som gennem årtier har fået et fast månedligt tillæg, for at stå til rådighed uden for normal arbejdstid. Men ved overgangen til ”Ny Løn” i 2003, blev det fastslået, at alle varige og faste tillæg indgår i beregningen af medarbejdernes samlede pensionsindbetalinger. Dette med mindre andet blev aftalt lokalt.
 
Det skete bare ikke for håndværkerne på Risø. Det samme forventes ligeledes at gælde for masser af øvrige ansatte i staten, som nu får glæde af afgørelsen i Faglig Voldgift.
 
- Først og fremmest er vi tilfredse med, at afgørelsen tilgodeser vores egne medlemmer på Risø. Men glæden bliver absolut ikke mindre af, at mange andre ansatte i staten, som også er blevet snydt, nu får glæde af vores sejr over Moderniseringsstyrelsen, forklarer Søren Schytte. 
 
Han har ikke et samlet overblik over, hvor mange ansatte i staten, som får gavn af afgørelsen. 
 
- Vi kender ikke til rækkevidden af den her afgørelse, og hvor mange ansatte det berører. Men vi er overbevist om, at der kan være tale om rigtig mange, siger Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Opdaget ved en tilfældighed
Sagen startede i 2010, da tillidsrepræsentanten for håndværkerne på Risø, ønskede det faste månedlige tillæg for rådighedsvagter forhøjet. Det faste tillæg for rådighedsvagter var indføjet i en lokalaftale mellem Risø og håndværkerne i 1989 som erstatning for et tillæg, som blev opgjort time for time.
 
Ved gennemgang af aftalerne viste det sig, at håndværkergruppen ikke fik pension af det faste tillæg. I første omgang stod Blik- og Rørarbejderforbundet alene med sagen, og det var først efter en række mæglingsmøder med Risø og staten, hvor modparten konsekvent afviste kravet, at sammenslutningen af Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) omsider valgte at gå ind i sagen.
 
Sagen blev herefter rejst i Faglig Voldgift, hvor opmanden, Jon Stockholm, gav Blik- og Rørarbejderforbundet medhold i kravet om pension at betaling for rådighedsvagt.

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt