Søgefelt

Torsdag 02/05 2013

VVS-lærling presset til at ophæve sin lærekontrakt

Karwan Mohammeds tidligere mester pressede ham til at underskrive en opsigelse af sin uddannelsesaftale. Med fagforeningens hjælp har han fået udbetalt sin manglende løn samt en erstatning på 25.000 kroner for uberettiget opsigelse.

Et sydsjællandsk VVS-firma måtte betale 25.000 kroner i erstatning for uberettiget opsigelse, efter at de pressede VVS-lærling Karwan Mohammed til at underskrive en opsigelse af sin uddannelsesaftale.

- Man skal aldrig skrive under på noget, hvis man bare er i den mindste i tvivl om, hvad man skriver under på. Det har jeg lært efter den her oplevelse. I sådan en situation skal man hellere bare gå sin vej, og så hurtigt tage kontakt til fagforeningen, siger Karwan Mohammed.

Misbrug af praktikvejledning

Karwan Mohammed vidste godt, at hans tidligere mester ikke brød sig særlig meget om ham. Men han tænkte, at det nok skulle gå, så længe han havde det godt med kollegerne i det lille sydsjællandske VVS-firma med i alt seks ansatte.

Men inden han skulle på skole og i gang med VVS-uddannelsens 2. hovedforløb, blev han kaldt ind til en samtale på mesters kontor. Her blev han præsenteret for den praktikvejledning, som mester og lærling skal udfylde inden hvert skoleophold.

Dog havde mester i modsætning til praktikvejledningens intentioner selv udfyldt skemaet, hvor de forskellige uddannelsesmål er beskrevet. For hovedparten af delmålene var der sat at minus, så Karwan Mohammed nærmest virkede ubrugelig som VVS’er og dermed ukvalificeret til at fortsætte uddannelsen.

- Jeg forstod først ikke, hvorfor han havde sat minus ud for de fleste af tingene. Jeg havde jo fået 12 i karakter på grundforløbet og et 10-tal på første hovedforløb, så helt skidt kunne det da ikke være, fortæller Karwan Mohammed.

Ingen adgang på skolen

I løbet af samtalen med mester gik alvoren op for ham. Med den udfyldte praktikvejledning som dokumentation ønskede mester, at Karwan Mohammed underskrev et stykke papir, hvor han opsagde sin uddannelsesaftale.

- Jeg sagde, at jeg ville tænke over det og snakke med fagforeningen. Men han ville ikke lade mig forlade kontoret før jeg havde underskrevet papirerne, forklarer Karwan Mohammed, som efter pres fra mester underskrev den famøse aftale.

Når en lærling selv opsiger sin uddannelsesaftale, er han forment adgang til at følge uddannelsen på teknisk skole. Dermed stod han i en rigtig skidt situation, og han kontaktede derfor Blik- og Rørarbejderforbundets kredskontor i Roskilde.

Afviste mægling

Her tog man omgående kontakt med det firmaet i forsøg på at bilægge stridighederne, så Karwan Mohammed kunne fortsætte som lærling i firmaet. Det afviste firmaet, og da der heller ikke kunne opnås enighed om opsigelsen på et mæglingsmøde mellem de faglige organisationer, måtte sagen overdrages til VVS-uddannelsens faglige udvalg.

Her blev det sydsjællandske VVS-firma pålagt at betale en erstatning på 25.000 kroner for uberettiget opsigelse af uddannelsesaftale samt en godtgørelse for manglende løn, pension og feriepenge i opsigelsesperioden.

- Jeg er glad for den hjælp, jeg har fået af fagforeningen. De har altid været der, når jeg havde brug for dem, siger den sydsjællandske VVS-lærling.

Med afgørelsen i VVS-uddannelsens faglige udvalg blev opsigelsen af uddannelsesaftalen omstødt, så den ikke længere var selvforskyldt. Dermed kunne Karwan Mohammed fortsætte uddannelsen på teknisk skole, og i dag er han i lære i et andet firma på Sydsjælland. 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt