OK 2013: Klart JA til nye overenskomster

Dato: 23/04-2013
471

Opbakning fra Blik- og Rørarbejderforbundets offentligt ansatte til KTO-forliget

Blik- og Rørarbejderforbundets offentlige ansatte medlemmer har stemt ja til de indgåede forlig ved overenskomstforhandlingerne.

Trods historisk lave lønstigninger til de offentlige ansatte håndværkere bakker et stort flertal af forbundets offentligt ansatte medlemmer op om forhandlingsresultatet.

Hele 80,6 procent af dem, som deltog i urafstemningen, stemte ja til en ny overenskomst. Dermed valgte 19,4 procent at vende tommelen nedad i en urafstemning. 45,3 procent af de stemmeberettigede medlemmer deltog i afstemningen.

- Forhandlingerne på det offentlige område har denne gang været præget af nogle svære forhandlinger. Derfor er vi også tilfredse med, at medlemmerne tager ansvar og viser forståelse for, at resultatet var det bedst opnåelige i den stramme økonomiske situation, som det offentlige arbejdsmarked befinder sig i, siger forbundssekretær Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Fald i reallønnen
Årets overenskomstforhandlinger endte med beskedne lønstigninger til VVS’ere og andre offentlige ansatte håndværkere. Den økonomiske ramme blev på 2,16 procent over to år, og med en forventet inflation på 1,7 procent i 2013, ender de offentlige ansatte håndværkere med et fald i reallønnen.

- Det er et meget smalt forlig. Men i forhold til den økonomiske situation og den ramme, som var udstukket, så er det tæt på det forventede, siger forbundssekretær Søren Schytte.

En af hovedknasterne inden de afgørende forhandlinger var, at arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening stillede krav om, at suppleanter for tillidsvalgte ikke skal være særligt beskyttede mod afskedigelse. Derudover ville de at skære i godtgørelser til tillidsvalgte, der afskediges.

Kravene blev afværget ved, at samtlige lønmodtagerorganisationer stod sammen om at bibeholde de nuværende regler.

Tryghedspuljen fortsætter
Som en del af forliget fortsætter den såkaldte Tryghedspulje, hvor fyrede medarbejdere kan søge om penge til opkvalificering og efteruddannelse. Desuden er det aftalt, at medarbejdere over 60 år får mulighed for delpension. Det vil sige, at ældre medarbejdere kan vælge at gå ned i tid og supplere lønnen ved at ”spise” af sin egen pension.

Og som noget nyt skal der i kommunerne laves aftaler om ”social kapital”, omhandlende tillid, kvalitet og psykisk arbejdsmiljø med henblik på bedre udnyttelse af medarbejderes faglighed og kompetencer.

- Det er ganske vist nogle bløde formuleringer. Men der er taget hul på noget, som der med tiden kan komme noget godt ud af, siger Søren Schytte.

De nye to-årige overenskomster på det offentlige område gælder frem til den 31. marts 2015.