Top menu

OK 2013: Offentlige ansatte skal stemme om smalt forlig

Dato: 05/04-2013
464

De offentlige ansatte medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet skal nu stemme om deres nye overenskomster, efter at KTO’s repræsentantskab har valgt at godkende forligene.

KTO-forligene på det regionale og kommunale område, der blev indgået for over en måned siden, er nu godkendt af KTO's repræsentantskab. Forbundets hovedbestyrelse og kredsen af offentlige ansatte anbefaler medlemmerne at stemme JA til forliget. Afstemningen går nu i gang, og stemmesedler udsendes fra mandag den 9. april.

Forhandlingerne for de offentlige ansatte håndværkere blev afsluttet i begyndelsen af marts måned, men i solidaritet med de fastlåste forhandlinger på lærernes område, blev godkendelsen udskudt. Her er forhandlingerne brudt sammen, og derfor iværksættes nu urafstemningen for de øvrige overenskomster på det offentlige område. 
 
- Vi følger naturligvis fortsat lærernes situation meget nøje. Hvis lærernes konflikt ender i en situation, hvor lærerne skal kompenseres økonomisk, vil pengene sandsynligvis via reguleringsordningen skulle hentes fra andre offentlige ansatte. Det er uacceptabelt, og det vil vi og de øvrige fagforbund i KTO ikke være med til. Ingen ansatte skal have en lavere lønstigning end forudsat i forligene, siger forbundssekretær Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Smalt forlig
Helt som forventet forud for årets overenskomstforhandlinger, endte det med beskedne lønstigninger til VVS’ere og andre ansatte i det offentlige. Den økonomiske ramme er på 2,16 procent over to år, og derfor risikerer de ansatte et fald i reallønnen.
 
- Det er et meget smalt forlig. Men i forhold til den økonomiske situation og den ramme, som var udstukket, så er det tæt på det forventede, siger forbundssekretær Søren Schytte.
 
En af hovedknasterne inden de afgørende forhandlinger var, at arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening stillede krav om, at suppleanter for tillidsvalgte ikke skal være særligt beskyttede mod afskedigelse. Derudover ville de at skære i godtgørelser til tillidsvalgte, der afskediges. 
 
Dermed ville Kommunernes Landsforening ind og rokke ved fundamentale rettigheder i overenskomstsystemet. Kravet blev afværget ved, at samtlige lønmodtagerorganisationer stod sammen om at afvise kravet.
 
- Der blev givet et klart budskab, om at det var et totalt uspiseligt krav for os, hvis forhandlingerne skulle fortsætte. Det stod derfor hurtigt klart for KL, at det kunne de ikke trænge igennem med, siger Søren Schytte.
 
Tryghedspuljen fortsætter
Som en del af forliget fortsætter den såkaldte Tryghedspulje, som fyrede medarbejdere kan søge om penge i til opkvalificering og efteruddannelse. Desuden er det aftalt, at der for ældre medarbejdere over 60 år bliver mulighed for delpension. Det vil sige, at ældre medarbejdere kan vælge at gå ned i tid og supplere lønnen ved at ”spise” af sin pension.
 
Og som noget nyt skal der i kommunerne laves aftaler om ”social kapital”, omhandlende tillid, kvalitet og psykisk arbejdsmiljø med henblik på bedre udnyttelse af medarbejderes faglighed og kompetencer.
 
- Det er ganske vist nogle bløde formuleringer. Men der er taget hul på noget, som der med tiden kan komme noget godt ud af, siger Søren Schytte.