ER DIN LØN OK?

Dato: 28/02-2013
451

En række satser og tillæg er hævet i Blik- og Rørarbejderforbundets overenskomster med Tekniq, DS Håndværk & Industri, Dansk Industri og Skorstensfejerlauget.

Overenskomsten sikrer dig ordentlige løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under sygdom, ligesom den også sørger for at du kan få efteruddannelse og meget mere. Overenskomsten passer til din branche, og sikrer ordnede forhold på arbejdspladsen.

Fra mandag i den uge, hvor 1. marts falder, gælder der nye satser for VVS'ere og skorstensfejere. For landets VVS'ere er det blandt andet satserne for overarbejde, smudstillæg, rådighedsvagt, skiftende arbejdssteder m.m., som er ændret, ligesom der er nye satser for lærlingenes mindsteløn.
 
For skorstensfejerne er der nye satser for mindstelønnen til både svende og lærlinge, ligesom der gælder nye satser ved barsel og barns hospitalsindlæggelse.
 
Se de nye satser på de forskellige overenskomstområder i nedenstående filer til download...