Søgefelt

Tirsdag 26/02 2013

BoligJob-ordningen er tilbage

Efter et langt tilløb er regeringen nu klar med en omfattende vækstpakke, som giver fornyet optimisme om vækst og jobskabelse på det danske arbejdsmarked.

 

Længe så det ud til at regeringens plan udelukkende ville indeholde en række forslag til lempeligere forhold for dansk erhvervsliv i form af lavere afgifter og en nedsættelse af selskabsskatten.  Det vil måske på sigt medvirke til at skabe nye arbejdspladser, men derimod ikke have nogen mærkbar effekt på skabelsen af job her og nu. 
 
I Blik- og Rørarbejderforbundet gik vi derfor i offensiven og sammen med de øvrige fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i byggeriet satte vi pres på en genindførelse af BoligJob-ordningen og øgede investeringer i energieffektive tiltag i byggeriet.
 
Længe så det ikke ud til at bære frugt, men efter et møde med statsminister Helle Thorning-Schmidt og andre ledende folk i regeringen lykkedes det alligevel at få den populære BoligJob-ordning genindført, ligesom investeringerne i energieffektive  tiltag i det private byggeri øges. 
 
Konkret foreslår regeringen følgende initiativer til glæde for Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer at:
 
Regeringens vækstpakke finasieres blandt andet gennem en række besparelser af vores velfærdsydelser. Udover mindre vækst i det offentlige indeholder pakken også stramninger af kontanthjælpen og forringelser af SU til studerende, som bestemt ikke er forslag, som vi er tilhænger af. 
 
Vi håber dog, at regeringens visioner bærer frugt, således at de samlede tiltag medvirker til øget vækst og beskæftigelse, så de folk, som i første omgang rammes af besparelserne, i stedet havner i varige jobs. 
 
Netop skabelsen af nye jobs har Blik- og Rørarbejderforbundets højeste prioritet, og derfor bakker vi op om regeringens vækstpakke. 
 
Max Meyer 
Forbundsformand
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt