Åbent brev til Statsminister Helle Thorning-Schmidt

Dato: 18/02-2013
446

Kære Helle.
Blandt de mange ting vi er enige om, er målet flere jobs og mere beskæftigelse til danske lønmodtagere. Og gennem de seneste måneder har der været talt meget om først en vækstpakke, så en jobskabelsespakke og senest en konkurrenceevnepakke.

 

Det ærgrer mig, at regeringens fokus på det seneste er flyttet fra at handle om flere job, til mere at handle om øget konkurrenceevne til dansk erhvervsliv. Det er ikke den rette medicin, hvis der skal skabes jobs her og nu.

I Blik- og Rørarbejderforbundet anfægter vi ikke, at der skal kigges på skatter og afgifter, som hæmmer skabelsen af danske arbejdspladser. Nu er det bare sådan, at danske virksomheder måske slet ikke har det så slemt, som mange har en interesse i at gøre det til.

For det er nu engang sådan, at Danmark i international målestok betragtes som værende blandt verdens bedste lande at drive virksomhed i. Senest er det det amerikanske erhvervsmagasin Forbes, der placerer Danmark på en 2. plads blandt 141 lande. Og denne hæder er ikke bare et enkeltstående tilfælde. Også sammenligninger fra Verdensbanken og The Economist placerer år efter år Danmark i top fem på deres ranglister.

Det som placerer Danmark så højt på ranglisterne er især tilgangen til højt uddannet arbejdskraft, stærk teknologisk infrastruktur og meget lav korruption. Netop derfor bør regeringens fokus udvides, så de kommende initiativer ikke kun kommer til at handle om nedsættelse af skatter og afgifter. For hvis tiltagene begrænser sig til det, skabes der ikke nødvendigvis flere arbejdspladser på den korte bane.

Til sammenligning har de ansatte i byggeriet over de seneste fire år været omfattet af en form for konkurrenceevnepakke. Deres realløn er faldet år for år, og trods markant lavere omkostninger for virksomhederne, har det altså ikke givet flere jobs. Hvor den gevinst er ”fløjet” hen må stå hen i det uvisse.

Fokus bør derfor i højere grad rettes mod de initiativer og tiltag, der stimulerer efterspørgslen. I forvejen er 75 procent af det arbejde som udføres, skabt af enten offentlig eller privat forbrug. Derfor giver det mere mening, at kigge på de forslag til flere jobs, som både fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i byggeriet og installationsbranchen har peget på.

Blandt andet foreslår organisationerne en genindførelse af og BoligJobordningen, som samtidig fornys ved at:

  • Være mere målrettet, så fradrag kun gives til energieffektivisering og vedvarende energi.
  • Fradraget øges op til 50.000 kroner.
  • Fradraget bør ud over lønudgifter også omfatte fradrag for materialeudgifter.
  • Fradraget bør udvides til at omfatte installationer og udskiftninger i sommerhuse.
  • Ordningen kan delvist finansieres via de 1,5 mia. kroner, der årligt er afsat til energiselskabernes energispare-indsats.

Disse tiltag vil ikke alene skabe jobs i en trængt branche. De vil også styrke de virksomheder, som producerer og leverer materialer. Særligt dem med fokus på grønne og energivenlige produkter, og som samtidig også er blandt de virksomheder med øget eksportpotentiale.

Med de foreslåede tiltag vil regeringen netop hjælpe de lønmodtagere i byggeriet, som stadig er hårdt ramt af den økonomiske krise. I Blik- og Rørarbejderforbundet har vi på landsplan en gennemsnitlig ledighed på over 7 procent, og de seneste meldinger fra hele landet viser desværre, at den er stigende. Særligt på Fyn og i Sydjylland er ledigheden over 10 procent.

Endnu mere tragisk er det, at mere end 20 procent af alle vores ledige medlemmer er i alderen 20 til 24 år. Det er netop disse unge mennesker, som efter endt skolegang hurtigt gik i gang og gennemførte en uddannelse. De har i bund og grund bare gjort alt det, som dine kollegaer på Christiansborg altid har rådet dem til.

Desværre afsluttede de deres læretid og fik deres uddannelsesbevis i perioden, hvor krisen for alvor satte ind. Dermed fik de aldrig en chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og mange af disse veluddannede, unge og dygtige VVS’ere, er nu på vej ud af dagpengesystemet.

Ikke fordi de ikke gider, at arbejde. Ikke fordi de ikke har taget en uddannelse og efteruddannelser. Ikke fordi de ikke dagligt søger job. Men alene fordi, der ikke er job til dem.

Det vil være sund fornuft at satse på initiativer og tiltag, som har mere reelt fokus på skabelse af flere jobs. Det vil ikke kun få en her og nu effekt på de mange unge og ledige svende og andre arbejdssøgende personer. Det vil også skabe en øget efterspørgsel og dermed vækst i samfundet, som vil gavne på den lange bane.


Mange hilsner, en bekymret forbundsformand

Max Meyer
Blik- og Rørarbejderforbundet

For yderligere kommentarer kan Max Meyer kontaktes på tlf. 51 51 13 88.