Søgefelt

Torsdag 13/12 2012

Sådan er kontingentet i 2013

Ud af et gennemsnitligt kontingent til Blik- og Rørarbejderforbundet går blot en tredjedel til fagforeningen. Resten går til A-kasse og efterlønsbidrag.

 

Det er en udbredt opfattelse, at det er dyrt at være medlem i en rigtig fagforening. Men mange medlemmer glemmer, at det samlede faglige kontingent – altså kontingentet for et ordinært medlem til forbund, kreds og afdeling er også i 2013 på knap 500 kroner om måneden i gennemsnit. Og det er før skattefradraget.

Til gengæld reguleres både bidraget til a-kassen og efterløn, således at det samlede beløb i gennemsnit bliver på 1.436 kroner om måneden.

Der kan være over 100 kroners forskel i det samlede kontingent, hvilket svinger alt efter hvilken kreds og afdeling, man er medlem af. Men som det fremgår af figuren til højre, er det i gennemsnit en tredjedel – helt nøjagtigt 503 kroner – der går til fagforeningen, mens to tredjedele går til A-kassen og efterløn.

I 2013 er det lovbestemte bidrag til a-kassen på 326 kroner om måneden. Derudover skal der betales et administrationsgebyr på 140 kroner. Det samlede beløb til a-kassen er 466 kroner om måneden.

Hvis man har tilmeldt sig efterlønsordningen er bidraget til efterløn steget med 7 kroner siden sidste år, så det nu koster 467 kroner om måneden at være tilmeldt ordningen. Bidraget til efterlønsordningen er også fastsat ved lov og derfor ens i alle a-kasser.

Beløbet til fagforening, a-kasse og efterløn kan trækkes fra i skat. Det foregår helt automatisk, og fremgår af den selvangivelse, som Skat sender ud i løbet af foråret. 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt