Søgefelt

Torsdag 26/04 2012

Ny vejledning for færdsel på byggepladsen

Det er stadig en udfordring at indrette byggepladsers adgangsveje og transportveje således, at færdslen kan foregå sikkert og forsvarligt.

Byggepladsens adgangs- og transportveje skal planlægges før pladsens opstart og anlægges på en sådan måde, at den interne transport af materialer, maskiner og affald altid kan ske forsvarligt.

Denne vejledning samler mange af de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at færdslen på byggepladsvejene kan foregå så sikkert som muligt. Mange af disse forhold er også samlet i en tjekliste sidst i vejledningen.

Vejledningen indeholder også en kort gennemgang af en række forhold omkring byggepladsens adgangsveje, som man skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse af arbejdet. Samtidigt angiver vejledningen, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og tilhørende foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

I tillæg til denne branchevejledning er der udarbejdet en mere omfattende tjekliste som er samlet i et særligt faktaark. Denne tjekliste er specielt målrettet bygherren, arbejdsmiljøkoordinatoren, de projekterende samt arbejdsgiverne – men kan selvfølgelig bruges af alle efter behov.

Hent vejledning gratis her...
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt