Søgefelt

Onsdag 05/12 2012

Forærer du også mester penge?

Flere tusinde VVS-svende forærer hvert eneste år to ugers fuld løn til deres arbejdsgiver. Det lyder dumt, men det er faktisk tilfældet for dem, som ikke bruger deres overenskomstsikrede ret til efteruddannelse.

I overenskomsterne med VVS-branchens arbejdsgivere i henholdsvis Tekniq og DS Håndværk & Industri har Blik- og Rørarbejderforbundet forhandlet sig frem til, at du og dine VVS-kolleger hvert år har ret til 74 timers efteruddannelse med løn.

 
Det er altså to ugers løn, hvilket svarer til ca. 13.000 kroner, som er øremærket dig. Det er altså dine penge.
 
Løbende opkvalificering og udvikling af kompetencer er ikke bare tom snak. En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at lønmodtagere, der deltager i et AMU-kursus, får mere i løn og har højere beskæftigelse end dem, som ikke tager efteruddannelse.
 
Derfor er det på alle måder en rigtig god idé, at tage på efteruddannelse og derved øge din markedsværdi. Der er masser af interessante kurser at vælge mellem, og der er sikkert også noget, som passer dig og dine ønsker.
 
Ofte hører vi, at dårlig planlægning og travlhed ofte er årsagen til, at mange ikke kommer på kursus. Derfor vil jeg opfordre dig og dine kolleger til allerede nu, at få planlagt næste års efteruddannelsesaktiviteter, så Jeres arbejdsgiver kan tage højde for det i hans tilrettelæggelse af arbejdet. Gerne sammen med tillidsmanden, så der kan laves samlet uddannelses- og kompetenceplanlægning, som foreskrevet i overenskomsten. Det er jeg sikker på, at enhver fremsynet arbejdsgiver vil bifalde.
 
Sammen med dette nummer af fagbladet er medsendt en oversigt over VVS-branchens kurser i 2013, som gælder ansatte i en virksomhed under overenskomsten med Tekniq. Kurserne kan også ses på www.vvs-kurser.dk
 
Arbejder du til gengæld i et VVS-firma under den såkaldte Smedemesteroverenskomst (DS Håndværk & Industri), har du mulighed for at gå på de kurser, der er i DS efteruddannelse. Dem finder du på www.dseu.dk
 
Desværre fravælger alt for mange kolleger sine overenskomstsikrede mulighed for at opkvalificere sig med løn. På den måde forærer flere tusinde VVS-svende deres arbejdsgiver to ugers produktivt arbejde og ca. 13.000 kroner af deres egne penge.Forærer du også din mester penge?
 
Max Meyer
Forbundsformand
 
 
P.S. Hvis du er ansat under VVS-overenskomsten, har du også mulighed for at gå på aftenskole, og på den måde forbedre dine kompetencer. I følge overenskomsten med Tekniq, betaler arbejdsgiverne årligt op til 1.500 kroner til dokumenterede udgifter til deltagergebyr og materialer.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt