Top menu

Skorstensfejer får erstatning efter fald fra skorsten

Dato: 24/05-2012
395

Skorstensfejer får erstatning efter fald fra skorsten

Efter to et halvt års kamp har Carsten Holse nu rettens ord for, at han ikke selv var skyld i en ulykke, hvor han faldt seks meter ned fra en skorsten.

Østre Landsret giver Blik- og Rørarbejderforbundet medhold i, at det er arbejdsgiveren, som har pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres på en forsvarlig måde. Dermed er der efter to et halvt års kamp sat et foreløbigt punktum i sagen om ansvaret for en voldsom faldulykke fra en seks meter høj skorsten.

- Jeg er meget lettet. Afgørelsen har været lang tid undervejs, men det gik den rigtige vej for mig og også mine kolleger. De kan igen feje skorstene uden at være bange for at blive draget uretmæssig til ansvar, hvis de kommer til skade, siger Carsten Holse.

Med afgørelsen følger en erstatning på 226.000 kroner plus renter for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte. Senere skal hans tabte erhvervsevne vurderes for yderligere erstatning.

Mørnet skorsten
Det var om morgenen den 9. oktober 2009 at Carsten Holse faldt ned fra en industriskorsten i det sydlige Ringsted. Faldet kostede et knust bækkenparti og flere brud på ryggen, og kun en forrygende fysisk form er årsagen til, at den sjællandske skorstensfejer snød døden.

Siden har Carsten Holse kæmpet hårdt for at vende tilbage til livet, og han tilbringer stadig fem dage om ugen i motionscenter for at holde smerterne væk fra kroppen. Sideløbende har han skullet kæmpe en hård kamp mod arbejdsgivernes forsikringsselskab, som nægtede at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte.

- Jeg er meget taknemmelig for den behandling og hjælp, jeg har fået i fagforeningen. De har været en uundværlig støtte hele vejen gennem forløbet, og det sætter jeg meget stor pris på. Det havde jeg aldrig klaret alene, siger Carsten Holse.

Arbejdsgiveren har ansvaret
Sagen måtte afgøres ved domstolene, da forsikringsselskabet ikke mente, at arbejdsgiveren kunne drages til ansvar for ulykken. Med bistand fra Blik- og Rørarbejderforbundets advokater har Øste Landsret nu stadfæstet byrettens afgørelse, hvor Carsten Holse fik medhold i, at det er arbejdsgiveren, som har pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres på en forsvarlig måde.

Dermed er det også slået fast, at en arbejdsgiver ikke uden videre kan overlade ansvaret for at vurdere om sikkerheden er i orden til de ansatte. Det gælder også i tilfælde, hvor arbejdet ikke foregår i nærheden af arbejdsgiverens plads.

- Jeg er utrolig glad Er glad for den støtte, interesse og opbakning, som mange kolleger har vist for sagen. Det har varmet utrolig meget, lyder det fra Carsten Holse.