Lønmodtager får erstatning for mistet ferie

Dato: 19/06-2012
Tags: Løn
387

Danske lønmodtagere har ret til erstatningsferie efter sygdom i ferien, det fastslår Østre Landsret i en principiel sag anlagt af CO-industri mod Dansk Industri. Ferieloven blev godt nok ændret i maj i år til at omfatte ret til erstatningsferie for sygdom under ferie, men der har frem til nu været tvivl om, hvorvidt retten gjaldt sager anlagt, før ferieloven blev ændret.

Denne tvivl er nu fjernet med dommen, og rettens afgørelse betyder, at en smed skal have over 12.000 kroner i erstatning for mistet ferie i forbindelse med sygdom under ferie.

Smeden kom i 2010 til skade ved en trafikulykke kort tid, efter at han havde påbegyndt sin ferie, og meldte sig syg hos sin arbejdsgiver. Arbejdsgiveren afviste at give smeden erstatningsferie for den ferie han havde mistet på grund af sin sygdom med henvisning til den daværende ferielov, som sagde, at kun sygdom, der opstod inden feriens begyndelse, gav ret til udsættelse af ferie.

- Vi er yderst tilfredse med resultatet. Arbejdsgiverne har hidtil afvist at give erstatning for mistet ferie på grund af sygdom, men dommen betyder, at de nu skal betale erstatning til lønmodtagerne, siger Arne Sørensen, daglig leder i CO-industri.

En række lønmodtagere vil nu kunne gøre krav på erstatning for ferie, som de har mistet på grund af sygdom, inden ferieloven blev ændret.

- Vi har nogle sager, som er blevet sat på hold, mens vi ventede på denne her afgørelse. De vil nu blive genoptaget, siger Arne Sørensen.

Dommen giver CO-industri medhold på alle punkter. Hvilket vil sige: Retten til erstatningsferie kunne og skulle indfortolkes i den dagældende ferielov, derfor var arbejdsgiveren erstatningspligtig for alle 5 ferieuger.
Sidstnævnte var begrundet i, at kravet blev støttet på ferieloven, der ikke da skelnede mellem direktivferien og ferielovens 5 uger. Samtidig fastslår retten, at arbejdstidsdirektivet anses for direkte anvendeligt for private.
 
Dansk Industri har nu 8 uger til eventuelt at anke sagen til Højesteret.