Søgefelt

Torsdag 28/06 2012

Nye regler for barsel pr. 1. juli

Under forårets overenskomstforhandlinger blev det aftalt at ændre reglerne for betalt forældreorlov på VVS-området, så de bliver mere fleksible.

Fra og med 1. juli 2012 udvides medarbejderens mulighed for at holde betalt forældreorlov, sådan at de 11 ugers orlov fremover blot skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.

Forældreorloven skal altså ikke som hidtil holdes i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov.

Klik her og find din nye overenskomst, hvor du kan læse mere om de nye barselsregler og alle dine andre overenskomstsikrede rettigheder…

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt