Top menu

Hver fjerde ledige i Blik og Rør kan miste dagpenge

Dato: 15/08-2012
Tags: Løn, Politik
377

Når den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden udløber til årsskiftet risikerer mere end hver fjerde af Blik og Rørs ledige medlemmer at miste retten til dagpenge. Blik- og Rørarbejderforbundet efterlyser politisk handling.

Knap 140 ledige Blik og Rør-medlemmer står til at miste retten til dagpenge fra årsskiftet, når den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden udløber. Dermed er mere end hvert fjerde ledige medlem i farezonen for at miste deres livsgrundlag, da mange ikke har mulighed for eksempelvis at få kontanthjælp.

- Det her kan udvikle sig til en katestrofe for mange familier, hvis politikerne ikke snart viser handlekraft og mod til at løse problemet. Udsigterne til fuld beskæftigelse er lange, og derfor skal der gøres en ekstra indsats for at hjælpe de mange ledige, som er ramt af følgerne af den økonomiske krise, siger Blik- og Rørarbejderforbundets forbundsformand, Max Meyer.

Ældre og unge i farezonen
En opgørelse fra Byggefagenes Arbejdsløshedskasse viser, at det især er de ledige medlemmer over 50 år, som er i farezonen for at miste retten til dagpenge. Således er det hele 46,3 procent eller næsten hver anden ledige medlem i aldersgruppen, som straffes for den manglende beskæftigelse.

Det er ikke kun ledige over 50 år, som er hårdt ramt af den manglende beskæftigelse. Også gruppen af unge og ny-udlærte svende under 30 år er hårdere ramt end hidtil antaget. Den seneste opgørelse viser således, at mere end halvdelen af den gruppe af ledige medlemmer, som risikerer at miste understøttelsen, er under 30 år.

- Det er en helt uhørt situation, som viser behovet for, at problemet skal tages alvorligt. Der er jo ikke nogen, som tager en firårig uddannelse for at gå ledig på en tredjedel eller halv ydelse i forhold til at være i arbejde. Og vi så da også under højkonjunkturen for fire-fem år siden, at vi i visse områder ikke havde én eneste ledig. Er der noget at lave, så skal folk nok komme i arbejde, siger Max Meyer.

Ønsker politisk handling
Udsigterne til øget aktivitet i byggeriet er lange, og derfor opfordrer Max Meyer til politisk handling her og nu.

- Vi efterlyser en akut redningsplan, som indeholder tre konkrete ønsker for de ledige. For det første skal ingen ledige uforskyldt miste retten til dagpenge i 2013. For det andet skal forringelserne af mulighederne for optjening af retten til nye dagpenge ændres. Og endelig bør ledige, som vælger at tage en uddannelse, ikke miste ”klip” i dagpengene, siger Blik- og Rørarbejderforbundets forbundsformand.