Top menu

Smuthuller i sygeløn er nu lukket

Dato: 10/10-2012
Tags: Løn, Politik
343

Københavnsk firma prøvede med et snedigt bonussystem at snyde svendene for 13 kr. i timen, når de var syge. Men den går ikke. Sygelønnen skal være medarbejderens normale løn, og der må ikke skelnes mellem ”syge” og ”raske” timer.

Blik- og Rørarbejderforbundets jagt på syge sygelønninger i de seneste par år har ikke blot ført til, at adskillige medlemmer har fået en klækkelig efterbetaling, men også at der nu endelig er sat en stopper for arbejdsgiveres forsøg på at smutte uden om overenskomstens bestemmelser om sygeløn.

Efter en sag i faglig voldgift er det slået fast med syvtommersøm, at de timelønnede blikkenslagere og VVS’ere under sygdom skal have deres normale timeløn.
Den opfattelse har Blik- og Rørarbejderforbundet tidligere fået medhold i, men siden har arbejdsgivere alligevel ved forskellige snedige måder forsøgt at sætte sygelønnen ned.

Metoden er en lav grundløn, der så suppleres med forskellige tillæg og/eller bonusser, som ikke alle bliver regnet med i lønnen, når svenden er syg.

Lokalaftale
Sådanne smuthuller er nu lukket med opmandens kendelse i en sag om en syg sygeløn, som Blik- og Rørarbejderforbundet havde rejst mod Tekniq, der kørte sagen for det københavnske firma John A. Hansen A/S.

Her havde man i en lokalaftale aftalt, at arbejdsgiveren skulle indbetale 13 kr. i en fælles pulje for hver eneste time, som de timelønnede udførte i et kvartal. Den samlede sum i puljen blev ved udgangen af et kvartal herefter fordelt efter det antal timer svendene havde været effektive og produktive, som det var formuleret i lokalaftalen. Sådanne timer blev belønnet med en bonus på minimum 13 kr. pr. time.

Under sagen forsvarede Tekniq sig med, at sygelønnen var den samme som det svendene fik ved værkstedsarbejde og andre ikke-fakturerbare timer. Mens forbundet fastholdt, at det stred imod overenskomsten at gøre forskel på ”raske” og ”syge” timer.

Ikke til diskussion

- Nu har vi i et par år arbejdet benhårdt for at få alle arbejdsgivere til at rette sig efter den aftale om sygeløn, som vi har indgået i overenskomsten. Det er lykkedes i meget stort omfang. Mange svende har fået efterbetalt mange kroner i sygeløn, og med den seneste dom har vi fået lukket ethvert smuthul.

- Og det uanset om det drejer sig om produktionsbonus eller reklamationsbonus eller hvad arbejdere har forsøgt sig med for at bringe sygelønnen ned. Hullet er nu lukket, og der er herefter ikke noget at diskutere. Svendene skal have deres produktive løn, også når de er syge, siger faglig sekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet, Stig Søllested.

Læs mere i det seneste nummer af fagbladet Blik og Rør