Top menu

Ophør af gruppeliv

Dato: 15/10-2012
342

Med udgangen af 2012 ophører den gruppelivsforsikring, som Blik- og Rørarbejderforbundet har indgået med Alka.

Det er forbundets hovedbestyrelse, som har besluttet at stoppe ordningen. Begrundelsen er, at medlemmerne allerede i forvejen er godt forsikret ved blandt andet dødsfald, kritisk sygdom, invaliditet m.v. i den arbejdsmarkedspension, som hovedparten af medlemmerne er omfattet af gennem deres overenskomst.

Læs mere om dine forsikringer, som er koblet til arbejdsmarkedspensionen på dit pensionsselskabets hjemmeside.

Besøg PensionDanmarks hjemmeside på www.pension.dk
Besøg Industriens Pension hjemmeside på www.industrienspension.dk