Top menu

Få styr på vinterforanstaltningerne

Dato: 17/10-2012
341

Vinterens sne, sjap og kulde kan være over os, hvornår det skulle være, derfor er det vigtigt, at man sikrer sig, at der er styr på vinterforanstaltningerne.

Vinterforanstaltninger er ikke svære at få styr på, det kræver blot lidt planlægning, og at bygherre, byggeledelse og entreprenører samles til et vintermøde mindst en måned inden, sneen begynder at lægge sig over byggepladsen - er det endnu ikke gjort, skal man derfor skynde sig.

Det er oftest inden for følgende tre områder, der er problemer:

  • Adgangsvejene er ikke opbygget, så de er bæredygtige i vinterperioden, og de er ikke drænet så smeltevandet kan komme væk.
  • Stilladserne er ikke altid inddækket, så man kan arbejde ordentligt uden at blive udsat for sne og hagl. Det gælder også midlertidige arbejdspladser
  • Belysning er måske det allermest udbredte problem: Der skal etableres ordentlig arbejdspladsbelysning, også orienteringslyset på adgangsveje og i kældergange mv. skal være i orden.

 

Der er hjælp at hente
Vinterforanstaltninger beskriver de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

Vejledningen om vinterforanstaltninger er nu revideret og ajourført i forhold til gældende regler. Specielt er vejledningens afsnit om ansvar og pligter for de involverede aktører opdateret. Endvidere er vejledningen suppleret med et nyt afsnit om opvarmning af bygninger og varmt arbejdstøj.

Klik her for at hente vejledningen for vinterforanstaltninger…