Søgefelt

Onsdag 24/10 2012

Regeringens svendestykke

Omsider er der godt nyt fra regeringskontorerne på Christiansborg til de af vores ledige kolleger, som fra årsskiftet ville miste retten til dagpenge.

Efter flere måneders pres har regeringen strikket en rigtig fornuftig aftale sammen med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Dansk Arbejdsgiverforening om at reservere 12.500 job til de ledige dagpengemodtagere, som risikerede at skulle gå fra hus og hjem efter årsskiftet.

I Blik- og Rørarbejderforbundet glæder vi os over aftalen af flere grunde. Først og fremmest noterer vi med tilfredshed, at regeringen har lyttet til den store bekymring, som vi og resten af LO-fagbevægelsen har udtrykt på vegne af vores ledige medlemmer, og har handlet derefter.

Vi glæder os også over, at arbejdsgiverne er gået med i aftalen. Det viser, at de også kan se nytten af, at vi alle går ind og tager et medansvar i den kæmpe udfordring, vi står i.

Dernæst er det også værd at bemærke, at der er tale om ordinære job på overenskomstmæssige vilkår. Det betyder blandt andet, at det giver fuld genoptjeningsret til dagpenge, mens man er ansat. Det vil have stor betydning for mange af vores kolleger.

I Blik- og Rørarbejderforbundet lægger vi ikke skjul på, at vi på flere områder har været utilfreds med regeringens indsats hidtil. Men med den nye aftale må vi finde roserne frem og ønske regeringen tillykke med veludført svendestykke.

Et godt svendestykke gør det ikke alene. Vi betragter den som første skridt på vejen til endnu bedre sikring og muligheder for ledige kolleger, og ser frem til flere initiativer som eksempelvis lempelse af genoptjeningskravene for dagpenge, bedre uddannelsestilbud og øget mulighed for seniorjob.

Max Meyer
Forbundsformand

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt