Top menu

Årets Skovtur for Kredsens seniorer onsdag den 26. juni fra kl. 07:30

Dato: 21/05-2024
3313

Bus 1 starter ved Helsingør Station kl. 07:30 - hjemkomst Helsingør Station ca. kl. 18:30
Bus 2 starter ved Slagelse Station kl. 08:15 - hjemkomst Næstved, Åderupvej 12, ca. kl. 18:00

Bustur for kredsens seniorer