Top menu

Møde mellem forbundsformand og EU-kandidat: ID-kort og nye udbudsregler kan hjælpe i kampen mod social dumping

Dato: 12/04-2024
3266

Der var enighed mellem forbundsformand Henrik W. Petersen og Socialdemokraten Christel Schaldemose om, at der fra EU’s side skal gøres mere for at komme underbetaling til livs. Nogle af værktøjerne kan være ID-kort og nye udbudsregler, så det ikke kun er prisen, der afgør, hvilket firma der skal bygge offentlige byggerier.

Hvordan kan EU spille en rolle i at komme problemer med social dumping og dårligt arbejdsmiljø til livs, var blandt emnerne, da Christel Schaldemose, Europa-Parlaments-medlem for Socialdemokratiet, i dag mødtes med Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Selv i VVS-branchen er der problemer med social dumping, og den bekymring fylder hos medlemmerne på byggepladserne.

- For nyligt havde vi en sag med VVS’eren Pasqual Cozzolino, der blev snydt i løn af en italiensk arbejdsgiver, der arbejdede med at bygge det nye supersygehus i Odense. Vi fik hevet 161.000 hjem, og hans sag er kun toppen af isbjerget. Det er alt for nemt og lukrativt for firmaerne at snyde, selv når bygherren er den offentlige sektor, lød det fra formanden, der kom med en opfordring:

- Firmaerne kalkulerer med de bøder, som de får. Jeg tror simpelthen, det vil skabe større effekt at smide de her udenlandske virksomheder, der udfører arbejdskriminalitet, som vi kalder det, ud af byggepladsen. Det vil virke.

Nye udbudsregler

Christel Schaldemose lyttede til formandens fortællinger og kom derefter ind på EU’s udbudsdirektiv. Rammerne for, hvordan EU-landene må lave deres offentlige udbud, er nemlig i sidste ende bestemt i et EU-direktiv, altså udbudsdirektivet.

Og de rammer er ikke gode nok, var der enighed om mellem Christel Schaldemose og forbundsformanden. Kort sagt fordi direktivet i høj grad alene tillader offentlige udbud i at konkurrere på prisen, og det skaber sjældent de bedste betingelser for gode arbejdsforhold.

- Jeg har selv en ambition om, at jeg vil sidde der, hvor vi forhandler et nyt udbudsdirektiv, der i højere grad sikrer et retfærdigt arbejdsmarked. Det er vigtigt, at der sidder en fra et land med en stor offentlig sektor, der kender til de udfordringer, der er på området, siger EU-politikeren og nævner selv problemerne med løndumping på to store offentlige byggerier nemlig Nyt OUH og Storstrømsbroen.

ID-kort til udenlandske medarbejdere

Et andet middel i kampen for at komme social dumping til livs kan også skabes i EU, nemlig indførelsen om ID-kort for alle udenlandske lønmodtagere. 

- Jeg vil arbejde for, at der indføres et digitalt, europæisk ID-kort for udenlandske arbejdstagere. Kortet skal indeholde information om arbejdsplads og ansættelsessted, arbejdstid, uddannelse, skattebetaling og lønvilkår, samt information om arbejds- og opholdstilladelse for borgere fra tredjelande. ID-kortet vil være et værktøj for både myndighederne og fagbevægelsen til at stoppe fusk med skat og bidrage til at skabe bedre løn- og arbejdsforhold, siger Schaldemose.

For Christel Schaldemose er det vigtigt, at nye direktiver fra EU ikke skal skade den danske model, hvor det er arbejdsmarkedspartere, der aftaler, hvordan løn og arbejdsforhold skal være, og ikke politikerne.

- Vi skal selvfølgelig værne om den danske model på arbejdsmarkedet. EU skal ikke lave lovgivning, der ikke respekterer de nationale aftalemodeller, som det eksempelvis skete med mindstelønsdirektivet.

Christel Schaldemose er spidskandidat for Socialdemokratiet til Europarlamentet, hvor der skal sidde 15 danske repræsentanter. Det er den 9. juni, du skal sætte dit kryds. Vi vil løbende holder dig opdateret på valget og på, hvem der vil kæmpe for et retfærdigt arbejdsmarked.

- EU spiller en vigtig rolle i at bekæmpe social dumping og skabe et godt arbejdsmiljø, eksempelvis som vi har set, det er sket på asbestområde, hvor de europæiske grænseværdier er blevet sænket. Ved at stemme den 9. juni kan du være med at til vælge repræsentanter, der vil sikre et retfærdigt arbejdsmarked, siger Henrik W. Petersen.