Top menu

Nu bliver autorisationsordning fremsat i Folketinget

Dato: 20/03-2024
3243

I dag d. 20. marts bliver en ny ordning for autorisation på arbejde med asbest fremsat i Folketinget. Et stort TAK lyder det til politikerne fra forbundsformand, Henrik W. Petersen. Det er selvom kampen for et asbestfrit Danmark ikke stopper her.

Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, har været på DR for at fortælle om, hvorfor lovforslaget er så vigtigt.

Blik- og Rørarbejderforbundet har igennem flere år kæmpet for, at der blev lavet en autorisationsordning på arbejde med asbest. En sådan ordning bliver i dag fremsat i Folketinget, og alle Folketingets partier lader til at bakke op om aftalen.

Og begejstringen er også svær at skjule, når forbundsformand, Henrik W. Petersen, skal sætte ord på den nye ordning:

- Det er en enormt vigtig aftale for alle de håndværkere i Danmark, der renoverer ældre bygninger fyldt med asbestholdige materialer. Vi har desværre set alt for mange eksempler på, at virksomheder, der har foretaget asbestsanering, ganske enkelt ikke har været opgaven voksen. Derfor har vi kæmpet for en autorisationsordning, og derfor er den en vigtig sejr ikke bare for Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer, men for alle håndværkere. Og ikke mindst de borgere, der risikerer at blive udsat for asbest. Man skal kunne stole på, at når man får at vide, at asbesten er fjernet – at så er den det faktisk også. Det er autorisation et vigtigt redskab til, lyder det fra ham.

Lovforslaget kommer på baggrund af Arbejdsmiljøaftalen, der blev vedtaget den 30. marts sidste år med alle Folketingets partier bag. Her blev der sat penge af til en autorisationsordning på arbejde med asbest, og det er altså hvordan den ordning skal se ud, der i dag er blevet fremsat i Folketinget – og skal endeligt vedtages inden sommerferien.

Sådan ser ordningen ud

Når Henrik W. Petersen skal sætte ord på, hvorfor den nye lov er så vigtig en sejr, er der særligt én ting, han fremhæver

- Kravet om en autorisation gør, at vi i langt højere grad har overblik over og kontrol med, hvem der arbejder med asbest – ligesom vi kender det fra f.eks. VVS-branchen. Det betyder også, at de brodne kar, der desværre ikke forstår alvoren af at arbejde med asbest, kan fratages deres autorisation igen. Så vi er sikre på, at de ikke længere må arbejde med asbest. Derfor skal det lyde et stort TAK til folketingspolitikerne, lyder det fra Henrik W. Petersen, inden han tilføjer:

- Og så er det også vigtigt element, at virksomhederne skal have mindst én godkendt fagligt ansvarlig. Så det ikke bare er virksomheden, der skal have en autorisation – men at de også skal have kvalificerede medarbejder, der tager ansvar for arbejdet med asbest.

Her henviser han til, at det med den nye lov også bliver et krav, at virksomhederne har mindst en fagligt ansvarlig, der skal personligt godkendes.

Lovforslaget betyder også, at virksomhederne skal have et kvalitetsledelsessystem, som de blandt andet skal bruge til at føre egenkontrol. Der vil blive ført tilsyn med, at de rent faktisk gør det – og i det hele taget med, at deres arbejde med asbest lever op til lovkravene.

Det bliver desuden muligt at give bøder til virksomheder, der udfører arbejde med asbest – uden at de har den nødvendige autorisation.

Autorisationsordning var en af Blik- og Rørarbejderforbundets anbefalinger

Blik- og Rørarbejderforbundet lancerede i 2021 udspillet ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’, hvor de kom med otte anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan komme problemet med asbest til livs.

Én af de otte anbefalinger var en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbestsanering.

 

De otte anbefalinger i ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’:

1. Nedsæt asbest-arbejdsgruppe 2.0

2. Opret nationalt register for udsættelse for asbest

3. Definér asbest som særligt farligt arbejde

4. Vejledning om asbest ved køb af bolig

5. Styrk Arbejdstilsynets hjemmel

6. Styrk efteruddannelsen

7. Stil krav til saneringsvirksomheder

8. Forbyd indkapsling