Top menu

Ny rapport afslører elendige arbejdsforhold for udenlandsk arbejdskraft i byggebranchen

Dato: 27/11-2023
3083

Mere end 80 interviews med udlændinge på danske arbejdspladser i byggebranchen tegner et billede af, at udenlandsk arbejdskraft udnyttes groft af arbejdsgiverne. Det er udlændinge, der tager sig af det farligste arbejde i byggebranchen, og de fylder markant i statistikerne for dødsulykker, viser undersøgelsen.

I de seneste ti år er antallet af udlændinge i byggebranchen steget fra 8.782 til 25.014. Udlændinge tager sig af det farligste arbejde og udgør 37 procent af alle dødsulykker, selvom de kun udgør 12 procent af arbejdskraften. Og så estimeres det, at kun hver femte arbejdsulykke, der involverer udlændinge, bliver anmeldt.

Det er blot nogle af resultaterne fra en af de største undersøgelser om arbejdsmiljøet for udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Det er forskere fra Aalborg Universitet, der har udfærdiget rapporten, og BAT-Kartellet (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet), der er en faglig samarbejdsorganisation, som Blik- og Rørarbejderforbundet er en del af, der har været styregruppe bag.

Det er dybt rystende, men desværre ikke helt overraskende, mener forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet og bestyrelsesmedlem i BAT-Kartellet, Henrik W. Petersen:

- Det bekræfter desværre det billede, som vi har i byggebranchen af, at udlændinge er dem, der varetager de farligste jobs, og at de flere steder direkte udnyttes af arbejdsgiverne på det groveste. Men derfor er det alligevel chokerende at se det på skrift.

Forbundsformanden og BAT-Kartellet har flere konkrete bud på, hvad der kan være med til at bekæmpe problemet.

- Der skal blandt andet indføres en obligatorisk ID-kortordning, så det nemt kan kontrolleres, om de udenlandske kollegaer arbejder på de vilkår, som de skal.

I rapporten, der indeholder mere end 80 interviews, er der eksempler på udlændingene, der oplever manglende lønudbetalinger, trusler og sågar har oplevet decideret menneskehandel.

- Det vidner om, hvor opfattende problemerne er. Det er ikke et problem, vi alene kan tage hånd om i fagbevægelsen. Det kræver involvering af politikerne, politiet, SKAT, Arbejdstilsynet og selvfølgelig arbejdsgiverne.

Planen er nu, at BAT-Kartellet vil overdrage rapportens resultat til regeringen og opfordre til politisk handling.