Top menu

Er du 18 eller 19-årig lærling? Vær opmærksom på, at din pension skal efterreguleres.

Dato: 22/11-2023
Tags: Pension
3079

Arbejdsgiver skal betale mere i pension til 18 og 19-årige lærlinge. Det blev besluttet ved overenskomstforhandlingerne i foråret. Dele af udbetalingen sker som en efterbetaling. Så hold øje med, at det sker, og ellers kontakt din kreds.

Som en del af VVS-overenskomsten, der trådte i kraft 1. marts 2023, var der en gradvis stigning af pensionen til 18 og 19-årige lærlinge.

Det betyder, at lærlinge, der er 18 eller 19 år, fra 1. november er omfattet af de samme overenskomstbestemmelser om pension som svendene.

Det vil sige 10 procent arbejdsgiverbetalt pension og 2 procent selvbetalt. Tidligere var det 4 procent arbejdsgiverbetalt pension og to procent selvbetalt. 

Men i de første ni måneder af året har det ikke fremgået af lønsedlen, selvom I i perioderne hhv. 1. januar 2023 – 31. maj har været berettiget til 8 procent arbejdsgiverbetalt pension, og i perioden 1. juni til 31. oktober til 10 procent arbejdsgiverbetalt pension.

De penge skal jeres arbejdsgiver nemlig efterbetale senest 10. januar 2024.

Vær opmærksom på, at I får den efterregulering – og hvis ikke I gør, så kontakt jeres kreds.

Så hjælper de jer!