Top menu

Nyt udspil fra Blik- og Rørarbejderforbundet: Vejen mod et bedre indeklima

Dato: 24/10-2023
3060

Indeklimaet er for dårligt i over halvdelen af klasselokalerne og daginstitutionerne i Danmark. Det mener vi i Blik- og Rørarbejderforbundet ikke, at vi kan byde hverken børnene eller personalet. Derfor præsenterer vi udspillet ”Vejen mod et bedre indeklima” med fem konkrette anbefalinger til politikerne.

I over halvdelen af landets daginstitutioner og klasselokaler er mængden af CO2 højere end Arbejdstilsynets grænseværdier (Rådet for Grøn Omstilling 2023 og Masseeksperimentet 2021).  

Det går udover børnenes trivsel og indlæring, og det forhøjer risikoen for luftbårne sygdomme for blot at nævne nogle af konsekvenserne.

Det mener vi i Blik- og Rørarbejderforbundet ikke, at vi kan byde hverken børnene eller personalet. Derfor præsenterer vi udspillet ”Vejen mod et bedre indeklima”.

Heri kommer vi med fem konkrete anbefalinger til politikerne, der vil sikre et bedre indeklima i offentlige bygninger:

  • Indfør lovkrav om maksimalt C02-indhold i alle offentlige bygninger.
  • Styrk den lovpligtige rensning af ventilationsanlæg.
  • Styrk tilsynet med undervisningsmiljøet.
  • Stil krav om kommunale handleplaner.
  • Indfør krav om handlepligt, hvis indeklimaet er utilfredsstillende.

Med kravene tror vi på, at vi kommer op på niveau med vores nabolande Norge og Sverige. Her har man allerede med lovkrav sikret en langt bedre luftkvalitet i offentlige bygninger end i Danmark. For eksempel har man i Sverige en obligatorisk kontrol af ventilationen i skolerne hvert 3. år udført af en uafhængig instans. Det betyder, der er god luftkvalitet i 84 procent af klasselokalerne (Folkesundhedsmyndighed i Sverige).

En af de vigtigste tiltag til bedre indeklima er nye og vedligeholdte ventilationsanlæg.

-  Vi kan ikke være bekendt ikke at gøre noget ved problemet, slet ikke når løsningen er forholdsvis simpel. Ved blandt andet at stille krav om, hvor højt CO2-niveauet må være i alle daginstitutioner og klasselokaler, der suppleres med lovpligtig rensning af ventilationsanlæg, kan vi komme en stor del af problemet til livs. Det koster naturligvis en del, men samfundsgevinsten ved færre sygedage både blandt børn og personale, overstiger udgifterne, siger forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen.

Derudover vil bedre indeklima også være en god investering for klodens klima, da det vil spare udledningen af CO2.

Læs hele udspillet her.

Hvis du vil høre mere eller ønsker et interview med forbundsformand Henrik W. Petersen, så kontakt os:

Pressekontakt:
Kiki Jano Nielsen, sekretariatschef: 51561703
Maja Skov Vang, journalist: 51530851

Henrik W. Petersen, forbundsformand: 51533149