Søgefelt

Mandag 29/10 2012

Høj ulykkesfrekvens for skorstensfejerne

Antallet af skorstensfejere, som hvert år kommer til skade på jobbet, er fortsat for højt. Hvert år kommer knap hver tiende skorstensfejer til skade på jobbet.

Antallet af skorstensfejere, som hvert år kommer til skade på jobbet, er fortsat for højt. Hvert år kommer knap hver tiende skorstensfejer til skade på jobbet.

Hovedparten af de indrapporterede skader i Arbejdstilsynets databaser er knoglebrud og forstuvninger, hvoraf flere er alvorlige. I 2011 blev der indrapporteret 20 arbejdsulykker i skorstensfejerbranchen. Og med en generel underrapportering på 50 procent, kommer knap hver tiende i branchen til skade hvert eneste år.

- Vi kan se på statistikkerne at antallet af ulykker i skorstensfejerbranchen ligger stabilt over de seneste fem år. Alligevel finder vi tallet alt for højt, når hver eneste skorstensfejer gennemsnitlig vil blive ramt af fire skader i løbet af deres arbejdsliv, hvis de arbejder 40 år som skorstensfejer, siger forbundssekretær Søren Schytte fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

For at nedbringe antallet af arbejdsulykker og højne sikkerheden i skorstensfejerfaget blev der i 2008 udarbejdet en branchevejledning i samarbejde mellem Blik- og Rørarbejderforbundet med Skorstensfejerlauget og Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser.

Erfaringerne fra branchen viser, at langt hovedparten af ulykkerne blandt skorstensfejerne sker ved fald fra stige i forbindelse med adgang til eller fra arbejdsstedet ved eksempelvis overgang fra stige til tag og omvendt.

- Branchevejledningen har været med til at sætte fokus på arbejdsmiljøet i branchen i et bredt perspektiv. Det bør dog ikke stoppe her, og derfor må vi nøje udvælge de indsatsområder, som der skal prioriteres i fremtiden, siger Søren Schytte, som sammen med skorstensfejernes landsudvalg drøfter forskellige initiativer til bedre sikkerhed for skorstensfejerne.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt