Top menu

Arbejdstilsynet skal ikke længere varsle om tilsynsbesøg

Dato: 19/09-2023
3010

Arbejdstilsynet har afskaffet de varslingsbreve, der blev sendt ud til virksomhederne, når de var udtaget til et tilsynsbesøg. Det giver god mening, siger næstformand Stig Søllested.

Virksomheder, der var udtaget til tilsyn, fik tidligere en varsling om, at Arbejdstilsynet ville komme på besøg inden for de kommende 12 måneder. Men nu er det slut med den automatiske varsling i e-Boks.  

Det sker som et led i implementeringen af Arbejdsmiljøaftalen, der blev indgået 30. marts 2023.

- Det giver rigtig god mening, at arbejdsgiverne ikke kan forberede sig inden et besøg. Vi har set eksempler på virksomheder, der retter op på forholdene, når de ved, at Arbejdstilsynet snart kommer på besøg, og så er det ikke et reelt billede af virksomheden, som Arbejdstilsynet møder, siger næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet med ansvaret for arbejdsmiljø Stig Søllested.

Arbejdstilsynet vil dog stadig anmelde nogle former for tilsynsbesøg, hvor virksomheden får en specifik dato for besøget. Det gælder for eksempel, hvis Arbejdstilsynet vurderer ud fra et branchekendskab, at det vil gavne mest.  

Baggrunden for tilsynsbesøgene vil være de samme som tidligere:

”Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, for eksempel ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver”, skriver Arbejdstilsynet.

Det er ikke den eneste ændring, der er trådt i kraft 1. juli som følge af Arbejdsmiljøaftalen:

Arbejdstilsynets Call Center har fået udvidet deres åbningstider, så medarbejdere og arbejdsgivere kan ringe uden for den almindelige arbejdstid og få hjælp til spørgsmål om arbejdsmiljø.