Top menu

Retten til uddannelsesløft skal gøres permanent

Dato: 21/03-2023
2863

I Blik- og Rørarbejderforbundet vækker det glæde, at regeringen lægger op til, at ordningen med ret til opkvalificering på 110 procent af dagpengesatsen genindføres. Men det vækker samtidig stor skuffelse og undren, at ordningen ikke gøres permanent.

Ved årsskiftet udløb ordningen med ret til uddannelsesløft på 110 procent af dagpengesatsen.

I perioden fra 1. august 2020 til 31. december 2022 har ledige over 30 år haft ret til at tage en faglært uddannelse på 110 procent af dagpengesatsen. Det betyder, at dagpengemodtagere har haft mulighed for at blive opkvalificeret ved at påbegynde en erhvervsuddannelse inden for de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

I en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet meddeler beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) nu, at SVM-regeringen vil genindføre retten til uddannelsesløft på 110 pct. af dagpengesatsen, så den gælder fra 1. juli og resten af 2023.

Der er således tale om en midlertidig ordning. Den forhenværende socialdemokratiske regering lagde ellers op til – både i reformudspillet ”Danmark kan mere I” og i finanslovsudspillet for 2023 – at gøre ordningen permanent fra januar 2024.

I Blik- og Rørarbejderforbundet vækker det glæde, at retten til opkvalificering på 110 pct. af dagpengesatsen genindføres. Men det vækker samtidig stor skuffelse og undren, at regeringen ikke lægger op til, at ordningen – på trods af de gode erfaringer og resultater – gøres permanent.

"Siden ordningen blev indført, har der været historisk mange uddannelsesløft af både ufaglærte og faglærte lønmodtagere. Det er glædeligt, for det gavner både den enkelte og erhvervslivet, der skriger på faglært arbejdskraft. Der er ingen tvivl om, at rekrutteringsudfordringerne på arbejdsmarkedet og behovet for reformer, der øger arbejdsudbuddet, er en vigtig prioritet for den nye regering. Derfor undrer det også, at netop denne regering ikke gør ordningen permanent, som den tidligere socialdemokratiske regering lagde op til", siger Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Han minder regeringen om, at manglen på faglært arbejdskraft – særligt inden for de tekniske fag i bygge- og installationsbranchen – er en af de største barrierer for, at Danmark kan leve op til de ambitiøse klimamål.

"Den grønne omstilling fører mange muligheder og grønne jobs med sig. Men hvis der ikke er nok VVS'ere og andre grønne faglærte til at føre det ud i livet, så forbliver det bare ved snakken og de grønne skåltaler. Retten til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent af dagpengesatsen er en investering i flere faglærte og den grønne omstilling, og jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen til at gøre ordningen permanent", siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Fra august 2020 til september 2021 var der 50 personer, der startede på VVS-energiuddannelsen og fik 110 pct. af dagpengesatsen. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).