Top menu

Et balanceret regeringsgrundlag med sejre og tidsler

Dato: 15/12-2022
Tags: Politik
2688
Foto: Jonas Krøner

Efter historisk lange regeringsforhandlinger har Danmark fået en ny regering. Der er tale om en bred regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Med regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” har SVM-regeringen præsenteret et regeringsgrundlag, der kan få stor betydning for lønmodtagerne.

I Blik- og Rørarbejderforbundet, der repræsenterer landets blikkenslagere, VVS’ere og skorstensfejere, mener forbundsformand Henrik W. Petersen, at regeringsgrundlaget rummer flere gode elementer.

”Jeg synes, det er et balanceret regeringsgrundlag, som i sagens natur indeholder både plusser og minusser. Jeg glæder mig over sikringen af retten til tidlig pension, som kommer mange medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet til gavn, ligesom jeg også glæder mig over, at styrkelsen af dagpengene fastholdes. Det er en udvidelse af lønmodtagernes sikkerhedsnet, vi har kæmpet for i mange år”, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Den nye regering lægger også op til ”en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne”, hvilket vækker stor glæde hos forbundsformand Henrik W. Petersen:

”Selvom klima og manglen på faglært arbejdskraft var på dagsordenen under valgkampen, blev der ikke rigtig talt om erhvervsuddannelserne. Nu ser det endelig ud til, at der kommer investeringer i erhvervsuddannelserne og fremtidens faglærte. Det er både afgørende og nødvendigt, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling”.

Henrik W. Petersen understreger dog, at der også er advarselslamper i regeringsgrundlaget:

”Det er ikke et regeringsgrundlag uden tidsler. Jeg undrer mig over, at en vigtig myndighed som Arbejdstilsynet ikke er nævnt én eneste gang i regeringsgrundlaget. Det manglende fokus på arbejdsmiljø kan godt bekymre mig, så her skal vi være på vagt, ligesom vi også skal være på vagt, når regeringen lægger op til mere udenlandsk arbejdskraft. En anden tidsel er afskaffelsen af en helligdag, som er en lønmodtagerfridag, der er sikret i overenskomsten”.

Henrik W. Petersen glæder sig desuden over, at regeringen – bl.a. efter stort pres fra fagbevægelsen – vil anlægge et såkaldt annullationssøgsmål om EU’s mindstelønsdirektiv.

”I Danmark har vi en lang og stolt tradition for, at løndannelse er et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter. Sådan skal det også være i fremtiden. En lovbestemt EU-mindsteløn kan være en bombe under den danske arbejdsmarkedsmodel”, siger han.

Henrik W. Petersen kalder det til gengæld ”en styrkelse af den danske model”, at regeringen vil tage initiativ til en permanent trepartsinstitution. Han fremhæver desuden hurtigere omstilling af varmeforbrug, energieffektivisering af offentlige bygninger samt fokus på opkvalificering og efteruddannelse som positive elementer i regeringsgrundlaget.