Top menu

Langt flere dør af asbest end tidligere antaget: ”Det bekræfter desværre vores mistanke”

Dato: 25/11-2022
2671

1.300 danskere dør årligt som følge af sygdomme relateret til asbest. Det viser nye beregninger fra et europæisk samarbejde mellem journalister, som TV2 Nord har deltaget i.

Hidtil har antagelsen været, at omkring 300 danskere hver år dør af sygdomme, som skyldes det livsfarlige materiale asbest. Mange af dødsfaldene skyldes kræft i lunger, strube og æggestokke. Der er ligeledes en væsentlig øget risiko for mesoteliom i lunge- og bughinder, der er kræftformer med meget dårlig overlevelsechance, og hvor udsættelse for asbest er eneste kendte årsag.

De nye beregninger bekymrer forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen, men tallene overrasker ikke.

- Det overrasker mig desværre ikke, at der nu er beregninger, der peger på, at antallet af dødsfald er langt højere end tidligere antaget. I Blik- og Rørarbejderforbundet møder vi alt for ofte kollegaer, der er blevet syge af at have arbejdet med asbest. Hver eneste sygdomstilfælde og hvert eneste dødsfald er en tragedie for det enkelte menneske, deres familie og deres kollegaer.

Autorisationsordning på vej

Dagen før folketingsvalget blev udskrevet, aftalte et bredt flertal i Folketinget, at der skal indføres en autorisationsordning på asbestarbejde. Dette skete efter lang tids politisk pres fra blandt andet Blik- og Rørarbejderforbundet.

Udviklingen af ordningen skal ske med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og i samarbejde med relevante myndigheder. Og det arbejde skal, ifølge Henrik W. Petersen, sættes i gang så hurtigt som muligt.

- Det haster i den grad med at få en autorisationsordning på plads. Og den skal selvfølgelig skrues sammen på en måde, så ingen risikerer at blive udsat for asbest – hverken derhjemme eller på arbejdet, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet.

Baggrund

Blik- og Rørarbejderforbundet har i årevis arbejdet for at sætte fokus på asbestproblemet. I maj 2021 offentliggjorde forbundet et udspil under overskriften ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’, hvor en autorisationsordning på asbestarbejde var én ud af otte anbefalinger.

Forbundets kamp mod asbesten bunder blandt andet i, at mange håndværkere, herunder VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere, bliver udsat for det livsfarlige materiale i forbindelse med deres arbejde. Det kan fx være i forbindelse med udskiftning af rør, tagarbejde og rensning af ventilationskanaler.

Men det er ikke kun håndværkere, der risikerer at blive udsat for asbest, påpeger Henrik W. Petersen.

- Asbest er et kæmpe problem. Ikke bare for medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, som kan risikere at støde på det i løbet af arbejdsdagen, men også for helt almindelige danskere, som fx laver byggeprojekter selv derhjemme, eller bliver udsat for asbest, fordi det ikke bliver fjernet ordentligt efter renoveringer, siger Henrik W. Petersen.

Fakta om asbest

  • Det skønnes, at der findes asbest i omkring en tredjedel af den eksisterende bygningsmasse i Danmark
  • I modsætning til Sverige, Norge og Finland er antallet af tilfælde af lungehindekræft – som skyldes asbest – steget de seneste 20 år
  • Arbejde med asbest (fx nedrivning og fjernelse) er endnu ikke autorisationsbelagt i Danmark
  • 10 ud af 15 europæiske lande har en ordning, hvor arbejde med asbest kræver autorisation eller lignende.