Top menu

Indkaldelse til lokal generalforsamling i Din Faglige A-kasse

Dato: 14/06-2022
Tags: A-kasse
2554

Hovedbestyrelsen i Din faglige A-kasse, FAK indkalder til generalforsamling i Blik- & Rørarbejderforbundets kredse forud for delegeretmødet, som afholdes den 29. november 2022.

Hovedbestyrelsen i Din faglige A-kasse, FAK indkalder til generalforsamling i Blik- & Rørarbejderforbundets kredse forud for delegeretmødet, som afholdes den 29. november 2022.


Som medlem af Din Faglige A-kasse har du adgang til generalforsamlingen i den kreds, du er tilknyttet.


Hvis du er i tvivl om, hvilken kreds du tilhører, kan du se det på din kontingentopkrævning.


Tid og sted for generalforsamlingen:

Den 5. juli 2022 kl. 17.00.

Mødet foregår digitalt over Teams.

Tilmelding

Du tilmelder dig den generalforsamling, der dækker din kreds, ved at skrive til forbund@blikroer.dk. Herefter modtager du en mødeindkaldelse i Teams.
Tilmeldingsfristen er den 30. juni 2022.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5. Forslag
6. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmødet i Din Faglige A-kasse
7. Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forbundet og a-kassen i hænde pr. mail 10 dage før datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Mail med forslag sendes til: forbund@blikroer.dk og kontakt@fa-k.dk. Forslag skal indeholde tydelig angivelse af navn og medlemsnummer samt hvilken kreds, man tilhører.


Har du spørgsmål til generalforsamlingen, kan du kontakte næstformand Stig Søllested på sts@blikroer.dk eller Din Faglige A-kasse på kontakt@fa-k.dk.